facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Tokom današnje radionice učesnici su bili u prilici da unaprijede svoje znanja i lakše savladaju osnove rukovanja pametnim telefonima, podešavanja telefona, povezivanje na wifi mrežu, instaliranje novih aplikacija i njihovu organizaciju na zaslonu telefona, radi lakšeg snalaženja i korišćenja.

Danas, 20. oktobra 2022, održali smo drugi redovan online sastanak sa partnerima na BC4ESE projektu.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid poziva sve predstavnike i članove omladinskih organizacija, mlade (18-30 godina) iz Crne Gore da se prijave za učešće na treningu za mlade facilitatore u oblasti Socijalne ekonomije.


Uspješno prevazilazimo sve izazove u digitalnom svijetu, od osnova rukovanja pametnim telefonima, upotrebe interneta, do korišćenja aplikacija i online usluga.

Nacionalni Volonterski Centar, Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid šesnaestu godinu za redom raspisuje konkurs povodom dodjele Godišnje nagrade za volonterizam. Volontiranje pruža jačanje zajedničkih vrijednosti i solidarnosti prema zajednici, povezuje ljude različitih statusa, pruža mogućnost stvaranja boljeg i inkluzivnijeg društva.

Svi pojedinci, organizacije, kompanije, institucije ili medijske kuće koji su bili jedni od ključnih nosioca doprinosu razvoju kulturi volontiranja na nacionalnom nivou, imaju priliku za nominacijom Godišnje nagrade za volonterizam za 2022. godinu.

Godišnja nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije i to:

I – Nagrada za volontera/ku godine

II- Godišnja nagrada za volonterizam.

Godišnju nagradu za volonterizam dodjeljujemo da bi svaki doprinos zajednici kroz razvoj i afirmaciju volontiranja bio prepoznat kao nosioc pozitivnih promjena u društvu, kao i da su svi pojedinačno svojim zalaganjem uticali na razvoj volontiranja u Crnoj Gori. U proces selekcije ući će svi koji budu imali potpunu ispunjenu prijavu isključivo sa aktivnostima koje su realizovane tokom 2022. godine.

Kandidati se mogu nominovati za kategoriju Volonter/ka godine putem linka https://bit.ly/3Thdfvq , a za kategoriju Godišnja nagradu za volonterizam putem linka https://bit.ly/3VoHS3V koji se mogu naći i na sajtu www.zid.org.me . Za dodjelu Godišnjie nagrade za volonterizam, kao i za nominaciju ne postoji starosno ograničenje.

Kandidati (pojedinac/ka, organizacija civilnog društva, institucija, ustanova, kompanija, udruženje) mogu biti kandidovani samo za jednu od kategorija, a jedna osoba može kandidovati maksimum po jednog kandidata u svakoj od kategorija.

Rok za podnošenje nominacija za Godišnju nagradu za volonterizam je 21. novembar 2022. godine. Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Nagrade će biti uručene, tradicionalno 5. decembra 2022. godine.

Starije osobe ne treba posmatrati kao pasivne korisnike usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno aktivirati i usmjeravati na mogućnosti i potencijale, kao i motivisati ih da doprinesu razvoju zajednice, što bi ujedno doprinijelo i kvalitetu njihovog društvenog života, kao i aktivnijem i zdravijem starenju.

U periodu od 29-30. septembra realizovan je transnacionalni sastanak partnera u okviru projekta BC4ESE u Banja Luci.

U periodu od 29-30. septembra 2022. godine u Banja Luci je održan drugi transnacionalni sastanak u okviru BC4ESE projekta.

Da započnemo ovaj petak u dobrom raspoloženju, predstavljamo vam Maker Space Radionicu – 3D Workshop! Maker Space Radionica za 3D Workshop će se realizovati od 5. oktobra sa početkom u 18h (1x nedeljno u trajanju od sat i po vremena).

#OpenLivingLab dani (OLLD) je godišnji globalni skup Living Labs-a koji organizuje Evropska Mreža Living Labova. Ove godine, događaj se održava u Torinu, u Italiji, od 20-23. septembra. ADP-Zid Living Lab, kao jedini registrovani Living Lab u Crnoj Gori, prisustvuje ovom dogadjaju koji okuplja 160 članica Evropske Mreže Living Labova - ENoLL-a.