facebook  twitter

Volonteri generacije Z - Generacije solidarnosti

04 Aug 2023
10682 times

Prve podatke o volontiranju nalazimo još u 12. vijeku iako je sam koncept volontiranja postojao oduvijek. Tokom ovog, dugog perioda, smijenjivale su se mnoge generacije i svaka od njih imala je određene karakteristike, sličnosti i razlike u odnosu na prethodne i buduće generacije.

Generacija Z je naziv koji se odnosi na osobe rođene početkom devedesetih. Ovoj generaciji prethode Milenijalci, a naslijeđuje je generacija Alfa. Danas, često možemo čuti da je volontera sve manje, te da nove generacije nisu zainteresovane za volontiranje i razvoj zajednice kao one ranije. Takođe, ovim mladim ljudima se pogrešno pripisuju se mnoge negativne osobine, poput toga da su sebični, egocentrični, zainteresovani za površne stvari i materijalna dobra uz pretjernu upotrebu tehnologije. Sve navedeno ukazuje samo na jedno: mi ih ne razumijemo i ne poznajemo dovoljno.

Istraživajući osobine volontera generacije Z  shvatili smo da oni nose ogroman potencijal za razvoj društva.

Ovi mladi ljudi pokazuju visok stepen entuzijazma za učenje novih vještina. Oni teže da sebe pripreme za buduću karijeru. Njihova najveća motivacija je sticanje znanja, i uopšte, visoko vrednuju prilike koje im omogućavaju učenje. Oni žele da unaprijede i poboljšaju sebe. To može djelovati kao njihova pretjerana fokusiranost na sebe, ali nije tako. Riječ je o tome da oni žele da utiču na svijet, a da sebe vide kao sredstvo kojim se taj uticaj izvršava. Oni sebe unapređuju, da bi mogli da unaprijede društvo, i u tome se ogleda njihova odgovornost.

Generacija Z izuzetno cijeni socijalnu pravdu i solidarnost, više od ostalih generacija. Ova generacija, umjesto što se naziva generacijom tehnologije, trebala bi da nosi naziv „generacija solidarnosti“. Oblasti koje ih posebno zanimaju su: ljudska prava, manjinska prava, prava žena, briga o životinjama, očuvanje životne sredine i voda, klimatske promjene i drugo. Oni osjećaju odgovornost ne samo prema ljudima, već i prema prirodi. Skloni da se pridružuju grupama i organizacijama koje nude proširenje njihove ličnosti i koje su suštinski orjentisane na pravdu.

Često zbog sklonosti da preispituju, ispitiju i kritikuju, otvoreno i rado, možda djeluju neposlušno, nestrpljivo i željno gratifikacije. Ipak, riječ je o slobodi govora, kritičkom mišljenju i otvorenom izražavanju stavova, iza koje stoji vrijednost u koju vjeruju: iskrenost. Oni su vrlo otporni na ideje sa kojima se ne slažu, da bi ih promijenili morali biste da imate kvalitetne argumente.