facebook  twitter

Online sastanak konzorcijuma BC4ESE projekta

12 Jul 2023
10853 times

Danas je naš konzorcijum održao svoj 6. online sastanak na kojem se razgovaralo o dosadašnjoj implementaciji projekta i daljim koracima. Razmijenjena su iskustva i dostignuća.

Naš drugi output „Gemifikovano obrazovanje o eko preduzetništvu “ je završen i uskoro će biti dostupan na web stranici projekta! Partneri vrijedno rade na online edukativnim resursima za eko-društveno preduzetništvo.

Naredni transnacionalni transnacionalni sastanak partnera će se održati na Kipru u septembru ove godine.

Za više informacija, pratite web stranicu projekta: https://ecosocent.eu/

#ekosocijalnopreduzetništvo #digitalni rad #bc4ese #mladi #education #ErasmusPlus #ebook