facebook  twitter

ONLINE SEMINAR O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU

03 Jul 2023
11020 times

Prijavi se na online seminar o socijalnom preduzetništvu, koji ADP-Zid realizuje u okviru EYSET projekta, zajedno sa partnerima iz Španije, Italije, Belgije, Bosne i Hercegovine i Albanije.

Online seminar organizuje se u cilju podrške mladima u kreiranju održivih, pametnih i pristupačnih proizvoda, usluga i procesa u turističkom lancu vreijdnosti kroz razvoj biznis ideja. Tokom seminara, mladi će imati priliku da nauče osnove onoa šta je potrevno da neko postane preduzetnik (glavni koncepti, potrebne vještine i kreiranje plana).

Seminar je namijenjen mladima koji imaju 18-35 godina, koji su željni da stiču nova znanja o temi socijalnog preduzetništva, bez obzira da li imaju biznis ideju ili ne.

Svi zainteresovani mladi, mogu se prijaviti do 07. jula 2023. putem link-a: https://shorturl.at/oIP35

Maksimum broj učesnika po zemlji je 4, a možete se prijaviti ili kao pojedinac ili kao grupa koja će imati maksimum 4 člana.

ŠTA NAKON SEMINARA?
Nakon seminara, slijedi online takmičenje biznis ideja koje budu razvijene tokom ove aktivnosti. Najbolje tri biznis ideje biće nagrađene putovanjem u Briselu, gdje će imati priliku da svoju ideju i predstave relevantnim stake holderima.