facebook  twitter

Izdavaštvo

Od početka našeg rada sloboda govora bila je jedna od osnovnih orjetnacija ADP-Zida. Časopis ZID počeo je da izlazi u Martu 1997 god. kao studenski list, a zadnji broj časopisa izašao je u februaru 2006 godine. Podršku za izlazak prvog broja šobezbijedio je Građevinski fakultet u Podgorici. Nakon toga, gotovo dvije godine podrsku za izdavanje časopisa dobijana je od Open Society Institute.

U tom periodu zahvaljući ovoj saradnji koja se nije svodila samo na finansijsku podršku, časopis je promijenio fokusnu grupu, sa studentske na cjelokupnu omladinsku populaciju. Međutim zbog niza političkih, ekonomskih pa i kulturoloških faktora, ni ova populacija nije bila onog obima koji bi mogao da obezbijedi časopisu minimalnu održivost.

Časopis Zid se razvijao u pravcu profesionalnog časopisa namijenjenog populaciji koja prihvata slobodu izražavanja kao jedno od osnovnih ljudskih prava i načela demokratije. 

Kroz rad časopis Zid je postao prepoznatljiv u Crnoj Gori kao otvoreno i najslobodnije medijsko glasilo sa satiričnim pristupom realnosti.

Osim časopisa Zid, ADP-Zid je do sada izdao više knjiga, publikacija, kataloga i kratkometražnih folmova. Od 1997 do 2007. objavili smo 62 brojeva satiričnog časopisa "Zid". Ostale važne publikacije: "Crno na bijelo», knjiga aforizama (2002), „Volonterizam i javne institucije“ (2004), „Dodir budućnosti“- brošura o EU integracijama (2005), „U pravu si! Vodič kroz zakon i sve ostalo.“ (2006 i 2008), "Između pogodnosti političkih partija i jednakih mogućnosti ", “Volonterizam - socijalni i ekonomski resurs za razvoj“; Agenda politike razvoja volonterizma (2008); Nacionalne strategije za razvoj volonterizma u Crnoj Gori (2009); T-kit o međunarodnom volonterskom servisu na crnogorskom jeziku; Volonterizam - Volonterski menadžment priručnik (2010); „Ostani u granicama zabave“ (2011) - pripručnik; Obrazovanje za socijalnu akciju (2011) priručnik; Katalog ponude održivih volonterskih servisa u lokalnoj zajednici (2012); Priručnik za mjerenje vrijednosti volonterskog rada (2012). „Bez političke partije - bez posla“ – takmičenje karikatura i aforizama, odabrani radovi sa konkursa, CD izdanje 2006; „Umjesto gluposti“ - Crteži i fotografije, odabrani radovi sa konkursa, 2001, „I mi bismo volontirali da imamo para“ - dokumentarni film (2004), „Jusovaca - nezavisni urbani centar“ - dokumentarni film (2003), „Upoznaj granicu gdje prestaje zabava“ – dokumentarni film (2009); OASIS, dokumentarni film – 2012; Budi Buddy – Budi Drug, dokumnetarni film - 2012.

Knjigu "U pravu si!" možete pronaći na sajtu u pdf. formatu kao i nekoliko brojeva časopisa "ZID". Ako želite da se upoznate sa našom izdavačkom djelatnošću u potpunosti pozivam Vas da nas posjetite.