facebook  twitter

Program Prilike

25 maj 2021
40123 puta

ADP-Zid implementira program Prilike uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku Fondacije TUI Care.

Odabir profesije i karijere je važna odluka za adolescente, a program Prilike ima za cilj da omogući adolescentima u Crnoj Gori učešće u praktičnoj obuci, kako bi saznali više o tržištu rada, potencijalnim mogućnostima za razvojem karijere ali se i uspješno pripremili za traniziciju od školovanja ka poslovnom okruženju.

Tokom realizacije pilot programa Prilike u 2016. godini, 55 kompanija u Crnoj Gori su ugostile 700 adolescenata. U novom ciklusu programa, u 2021. godini, predviđeno je da kompanije i organizacije civilnog društva pruže priliku da 500 adolescenata učestvuju u praktičnoj obuci u biznis i civilnom sektoru u Crnoj Gori. Ujedno, kompanije i organizacije civilnog društva, dobiće priliku da upoznaju adolescente - učesnike programa, saznaju više o njihovim kompetencijama, talentima i interesovanjima i podstaknu razmjenu ideja.

Kompanije i organizacije civilnog društva u Crnoj Gori su prepoznate kao značajan resurs za osnaživanje mladih i adolescenata u pogledu odabira karijere, pružajući im kontinuiranu podršku za učešće u ličnom ali i razvoju društva.

Adolescenti, od 17 do 19 godina, učešćem u programu dobiće Priliku da kroz praktičnu obuku, a u skladu sa svojim interesovanjima, saznaju više o sopstvenim kapacitetima, interesovanjima, vještinama ali i poslodavcima i tržištu rada, kroz svoje prvu poslovnu obuku.

Skorašnje studije i rezultati, na šta je posebno ukazao pilot program Prilike, skreću pažnju na značaj praktičnog iskustva u razvoju adolescenata, njihovog samopouzdanja ali i boljeg razumijevanja tržišta rada i potrebe za razvojem praktičnih vještina još tokom redovnog školovanja. U Crnoj Gori trenutno živi oko 86,000 adolescenata a Izvještaj o brzoj procjeni socijalnog uticaja epidemije COVID-a-19 u Crnoj Gori (2020) pokazao je da 75% ispitanika, među adolescentima i mladima, izražava zabrinutost o suočavanju sa značajnim izazovima u pogledu pronalaženja posla.

Realizacijom programa Prilike, cilj je da adolescenti dobiju podršku u razumijevanju svijeta rada i razvoja buduće karijere; informišu se o različitim profesijama i poslovima, upoznaju se sa procesom poslovanja i učestvuju u timskom radu, a kroz svoje iskustvo nam pruže uvid u sopstvene potrebe i očekivanja koja se tiču obrazovanja i tržišta rada. Takođe, ovo je prilika za kompanije i organizacije civilnog društva da aktivno učestvuju na unapređenju okruženja za razvoj adolescenata.