facebook  twitter

Konkurs za posao - Projektni koordinator

KONKURS JE ZATVOREN! 

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u potrazi za kandidatom/kinjom za mjesto: Projektni koordinator.

Broj izvršilaca: 1 izvršilac
Stručna sprema: VSS
Mjesto rada: Podgorica
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme

Zadaci i odgovornosti:

Vođenje projekata, planiranje i implementacija programskih aktivnosti;\
Pisanje izvještaja o realizaciji projekta u skladu sa obavezama prema donatoru;
Komuniciranje sa donatorima, u skladu sa obavezama i uspostavljenim procedurama;
Monitoring i evaluacija sprovođenja aktivnosti i praćenje mjerila uspješnosti realizacije;
Osigurati da su rezultati planirani projektom ostvareni na vrijeme, u skladu sa planiranim budžetom i uspostavljenim standardom kvaliteta;
Osmišljavanje, razvijanje i planiranje aktivnosti u smjeru ostvarivanja programskih ciljeva ADP - Zid;
Praćenje javnih politika u oblastima od značaja za rad organizacije;
Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;
Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;
Puno radno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i vještine:

Završen fakultet iz oblasti društvenih nauka (pravo, poličke nauke, ekonomije, turizam..);
Iskustvo u vođenju projekata u trajanju od minimum 2 godine;
Znanje engleskog jezika;
Rad u MS Office;
Odlične vještine pisane komunikacije;
Prebivalište u Crnoj Gori;
Sposobnost timskog rada;
Organizacione i komunikacione sposobnosti;
Analitički i strateški način razmišljanja.

ADP–Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici, razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima organizacije kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i građanski aktivizam.

Zainteresovani/e kandidati/kinje svoju biografiju sa motivacionim pismom i preporukom mogu da pošalju mejlom na zid@zid.org.me, sa naznakom prijava po konkursu, najkasnije do 22. jula 2020.

Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor.