facebook  twitter

Kampovi

23 apr 2014
32014 puta

Volonterski kampovi

Međunarodni volonterski kamp je jedinstven oblik volonterskog rada predviđen za mlade koji žele da daju svoj doprinos razvoju sredine u kojoj se kamp realizuje, da steknu različita iskustva ili prošire svoja znanja iz neke oblasti.

Ima tridesetak različitih tipova volonterskih kampova među kojima su najučestaliji održavanje lokalne infrastukture ili tzv rekonstrukcijski volonterski kampovi (signalizacija i izrada pješačkih planinskih staza, pješačkih prelaza, održavanje i uređenje javnih prostora za rekreaciju...), realizaciji lokalnih kampanja ili sprovođenju anketiranja, unapređenje ekoloških standarda ili ekološki volonterski kampovi (uređenje korita rijeka, čišćenje i oplemenjivanje šuma i parkova, uređenje javnih gradskih plaža, rad unutar nacionalnih parkova...), podrška pri organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija (festivali, sportske priredbe...), arheološka istraživanja tzv arheološki volonterski kamp i sl.

U skladu sa potrebama organizatora kamp može biti i kombinacija nekoliko aktivnosti.

Međunarodni volonterski kampovi se organizuju tokom čitave godine ali najviše ih se realizuje u periodu od 15. juna do 15. septembra. Uobičajeno traju od 10 dana do maksimalno 3 nedjelje, a na jednom kampu boravi do petnaest mladih ljudi iz čitavog svijeta koji su starosne dobi između 18 i 35 godina. Ukoliko obim posla zahtijeva angažman volontera više mjeseci, onda se na jednoj lokaciji realizuje više uzastopnih kampova u smjenama od po 15-ak dana. Radni dan volontera traje od 4 do 6 sati. Jedan dan tokom trajanja međunarodnog volonterskog kampa je predviđen za ekskurziju tokom koje će volonteri bolje upoznati kraj u kome se volontesrki kamp realizuje. Posebna vrijednost međunarodnih volonterskih kampova je interkulturalizam i inerkulturalna razmjena imeđu volontera i lokalne zajednice.

Opšti uslovi odlaska na međunarodni kamp

Opšti uslovi

U Volonterski centar ADP – Zid (u daljem tekstu: ADP-Zid) mogu da se učlane svi koji imaju više od 18 godina, a elementarno poznaju engleski jezik (odnosno odgovarajući jezik kampa). Postoji i manji broj tinejdžerskih kampova u kojima mogu učestvovati samo volonteri koji imaju između 14 i 18 godina. Ti kampovi obično imaju dodatnu cijenu za participaciju, a obavezan je i roditeljski pristanak i popunjen obrazac o zdravstvenom stanju. Osim donje starosne granice, neki kampovi imaju i gornju starosnu granicu koja varira između 25 i 35 godina.

Ukoliko volonter ispunjava navedene uslove, može da odabere neograničen broj kampova, a najviše 6 može upisati u prijavu. Ako se desi da su sva mjesta na izabranim kampovima već popunjena, volonteri mogu da biraju narednih 6 kampova sve dok im ne nađemo odgovarajući na kojem ima mjesta. Volonter može otići i na više od jednog kampa u toku sezone s tim da za svaki naredni kamp troškovi prijavljivanja iznose polovinu iznosa članarine. Ukoliko se prijavite za više od 3 kampa u istoj godini, prijavljivanje za četvrti i svaki naredni kamp je besplatno. Volonter plaća članarinu u ADP-Zid-u čime se pokrivaju troškovi prijavljivanja, obezbjeđivanja mjesta na izabranom kampu, pomoći u obezbjeđivanju vize ukoliko je potrebna i pribavljanje svih potrebnih informacija vezanih za dati kamp.

Troškovi prijavljivanja

Članarina u ADP-Zid-u iznosi 50,00 eura, treba da se uplati na žiro račun ADP-Zid 530-1419-24. Volonteri sami plaćaju troškove puta i vize (ukoliko je ona potrebna), a smještaj i hrana na kampu su im obezbijeđeni. Jedan broj kampova ima i tzv. Participation Fee čijim plaćanjem volonteri pomažu održavanje datog kampa.

Pravila vezana za otkazivanje učešća na kampu su vrlo stroga. Kada se prijavite na neki kamp vi se obavezujete prema tom projektu, ostalim volonterima na tom kampu i organizaciji koja je domaćin. Drugim riječima, jedno mjesto na kampu na kojem su volonteri primljeni rezervisano je samo za njih i ukoliko se kasnije predomisle i ne žele ili ne mogu da učestvuju na kampu iz bilo kog razloga, privatnog ili objektivnog, to mjesto ostaje upražnjeno čime se nanosi šteta samom kampu i svima koji su uključeni u njegovu realizaciju. Shodno tome, u slučaju odustajanja iz bilo kog razloga ADP-Zid nije u mogućnosti da vrati novac za prijavljivanje. Zato prije nego što se prijavite dobro razmislite da li ste spremni i da li možete da otputujete na kamp koji izaberete. Postoje mogućnosti za promjenu već izabranog kampa ali su one dosta ograničene i dodatno koštaju. Naime, za svaku promjenu koju budete zahtijevali nakon što smo primili i obradili vašu prijavu - što je obično istog dana kad se prijavite - naplaćujemo dodatnih 10 eura.

Procedura za odlazak na volonterske kampove:

1. Da bi otišli na kamp morate biti punoljetni, spremni na avanturu i izazove koji kampovi nose, da znate jedan od stranih jezika (barem engleski).

2. Nakon što se odlučite za ovu avanturu i ukoliko živite u Crnoj Gori, prijavljujete se u ADP-Zid-u, kako bi vas evidentirali. Kada nas posjetite popunjavate volontersku aplikaciju, kao i aplikaciju za učestvovanje na work kampovima.

3. Naš koordinator će vam ponuditi listu planiranih work kampova, a na vama je da odaberete za koji od njih ćete aplicirati. Najbolje vrijeme da se prijavite za učestvovanje na work kampovima je period od aprila do juna mjeseca, jer tada se dobija kompletna ponuda svih volonterskih kampova.

4. Nakon što aplicirate za kampove, potrebno je izvjesno vrijeme da dobijete povratnu informaciju ili potvrdu mjesta tj. da vam se odgovori da li ste primljeni na neki od željenih kampova.

5. Nakon dobijanja potvrde mjesta, organizator kampa šalje pozitivno pismo i detaljne informacije o kampu i upute kako do njega doći.

6. Na vama je da organizujete putovanje. I tu vam mi možemo pomoći...Troškove putovanja snosite sami, dok troškove smjestaja i hrane u toku trajanja kampa pokriva organizator kampa.

7. Nakon učestvovanja na kampu vaš zadatak je da nas još jednom posjetite i našoj organizaciji podnesete izvještaj o vašim utiscima i aktivnostima na kampu.

Za sve informacije možeš da nam pišeš a workcamps@zid.org.me ili da nas pozoveš na 020 207 130 ili 067 210 848 ili da dođeš kod nas.

Obaveze ADP-Zid-a

Dužnost ADP-Zid-a je da volonteru na vrijeme obezbijedi pozivno pismo, ako je viza potrebna, koje stiže iz organizacije kod koje je volonter primljen na kamp i potvrdu da je član ADP-Zid-a koje zajedno prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za vizu ukoliko je potrebna. Pored toga, ADP-Zid je dužan da volonteru na vrijeme obezbijedi Infosheet, tj. detaljne informacije o kampu.

Dešava se ponekad da se radni kamp otkaže ili da se promijeni sadržaj programa pred sami njegov početak. U takvim slučajevima ADP-Zid će dati sve od sebe i pokušati da smjesti već primljene volontere na neki drugi kamp, a ako takav kamp ne pronađemo nadoknadićemo volonteru samo troškove prijavljivanja. Kada se prijavljujete na radni kamp na sebe preuzimate ovaj rizik i prihvatate da budete fleksibilni ukoliko se takva situacija desi. U slučaju da se volonteru ne nađe mjesto na kampovima po izboru (da mu ništa od ponuđenih rješenja ne odgovara), volonter zadržava pravo da se naredne godine prijavi za kamp bez plaćanja članarine.

Volonteri treba da znaju da radne kampove u inostranstvu organizuju i koordinišu volonterski servisi u zemlji domaćina, a ne ADP-Zid. Dakle, volonterski servis i organizacija domaćin su odgovorni za kvalitet rada, uslove života ili program na svakom kampu onakve kako su oni navedeni u kratkom opisu kampa navedenom u brošuri/CD ROM-u, kao i u detaljnim informacijama o kampu (Infosheet-u) dobijenim nakon prijavljivanja.

Ako volonter smatra da uslovi na radnom kampu (rad, smještaj i ishrana, bezbjednost, prevoz, itd.) ne odgovaraju onome što je opisano u Infosheet-u ili ne ispunjavaju elementarne standarde u ovom smislu, treba prvo da se obrati kamp lideru i drugim učesnicima kampa i/ili lokalnoj organizaciji-domaćinu. Ukoliko se situacija nakon toga ne riješi, volonter može da se obrati i nacionalnom servisu (organizaciji čiji se kontakti nalaze u propratnom pismu koje vam šaljemo sa Infosheet-om, pošto ste primljeni na kamp). Mogućnost ADP-Zid-a da interveniše u takvim slučajevima je vrlo ograničena ali bismo cijenili povratne informacije dobijene od vas kako bi ih iskoristili za određivanje buduće ponude kampova.

ADP-Zid preporučuje volonterima da obezbijede sebi putno osiguranje prije polaska što obično i jeste jedan od uslova za prelazak granice.

ADP-Zid ne snosi odgovornost ni prema jednom volonteru ukoliko dođe do:

  1. kašnjenja polaska/dolaska ili otkazivanja aviona, voza, autobusa, broda ili bilo kog drugog prevoza u odnosu na bilo koji raspored, dogovor ili slično;
  2. bilo kakvih povreda (ili gubitaka), ličnih ili materijalnih, koji su nastali na bilo koji način povezanim sa učešćem volontera na kampu posredstvom ADP-Zid-a, uključujući (ali ne ograničavajući se na) bilo kakve povrede ili gubitke uzrokovane administrativnim greškama, mehaničkim kvarovima, demonstracijama, ratovima, građanskom neposlušnošću, štrajkovima, vremenskim neprilikama, karantinom, nedostatkom bilo kog vladinog odobrenja ili svega ostalog što je van kontrole ADP-Zid-a.

Obaveze volontera

Osim pozivnog pisma i potvrde o članstvu u ADP-Zid-u koje će dobiti onda kada bude primljen na izabrani kamp, volonter je dužan da sam prikupi svu ostalu dokumentaciju koja mu je potrebna za izdavanje vize za zemlju u koju putuje, ako je viza potrebna. Naravno, u okviru sopstvenih mogućnosti ADP-Zid će pružiti volonterima pomoć u postupku dobijanja vize.

Volonter je dužan da poštuje pravila ponašanja koja važe na kampu. Opšte pravilo je da je korišćenje psihoaktivnih supstanci neprihvatljivo i apsolutno zabranjeno na našim programima i programima naših partnera. Pored toga lokalni domaćini zadržavaju pravo da ograniče ili zabrane upotrebu alkohola i duvana na svojim kampovima. U slučaju da volonteri prekrše opšta i/ili posebna pravila ponašanja na kampu organizacija-domaćin ima pravo da ih izbaci sa kampa bez nadoknade troškova prijavljivanja, i o tome obavijesti ADP-Zid.

Prije odlaska na kamp volonteri moraju da obavještavaju ADP-Zid o svojoj aktuelnoj adresi i eventualnim promjenama da bismo im poslali detaljne informacije o radnom kampu (Infosheet). Infosheet šaljemo isključivo elektronskom poštom osim ako se unaprijed drugačije ne dogovorimo sa volonterima. Volonteri bi trebalo da se bliže upoznaju i budu svjesni političke ili ekonomske situacije u zemljama u koje putuju. Ako odlučite da napustite kamp ili grupu, bilo privremeno ili stalno, to činite na sopstvenu odgovornost i rizik.

Volonteri treba da znaju da radni kampovi nisu turistički paket-aranžmani, ekskurzije niti rekreativne aktivnosti. Međutim, prije početka i poslije završetka kampa, odnosno u periodu kada kamp lider tj. organizacija-domaćin i ADP-Zid ne odgovaraju za njega, volonter može da putuje po slobodnoj volji i posjećuje mjesta koja želi. Tokom trajanja kampa od volontera se očekuje da potpuno sarađuju sa domaćinima i drugim učesnicima radnog kampa i da na kampu borave od početka do kraja.

Volonter je dužan da se pojavi na odabranom kampu na dan koji je označen kao početak i da na kampu ostane do datuma koji je označen kao završetak kampa. Ukoliko kasni iz opravdanih razloga treba da o tome obavijesti kamp lidera ili organizaciju koja je odgovorna za taj kamp, kao i ADP-Zid. Kršenje ovih pravila, a naročito nepojavljivanje na kampu, povlači sa sobom trajno isključenje iz ADP-Zid-a i sve zakonske posljedice i sankcije predviđene pozitivnim pravom zemlje u kojoj se kamp organizuje. Osim toga, u slučaju nepojavljivanja na kampu, ADP-Zid o tome obavještava nadležno diplomatsko konzularno predstavništvo Crne Gore i organe unutrašnjih poslova i imigracionih službi u datoj zemlji.

Tradicija kampova u Crnoj Gori

ADP - Zid je od 2000 godine, u saradnji sa partnerima, do sada realizovao 141 volonterska kampa u 14 gradova u Crnoj Gori. Na njima je učestvovalo preko 1600 inostarnih volontera, a najveći broj njih je došao iz Francuske, Italije, Makedonije, Ukrajne, Slovačke, Njemačke, Holandije, Japana, Koreje, Argentine, Kanade, SAD...

ADP-Zid može da vam pomogne da organizujete i realizujete međunarodni ili lokalni volonterski kamp. Evo šta je sve potrebno.

Međunarodni volonterski kampovi kao podrška realizaciji Vaših programa i servisa

Međunarodni volonterski kamp je jedinstven oblik volonterskog rada predviđen za sve koji žele da daju svoj doprinos razvoju sredine u kojoj se kamp realizuje. Krajnji rezultat volonterskih kampova je konkretna i vidljiva promjena u lokalnoj zajednici u kratkom vremenskom periodu. Na jednom međunardnom kampu učestvuje petanest međunarodnih volontera i dva kamp lidera. Posebna vrijednost međunarodnih volonterskih kampova je inerkulturalna razmjena imeđu volontera i lokalne zajednice.

Organizacija volonterskih kampova je praktična alatka za promociju inresantnih, a još ne promovisanih turističkih destinacija u Crnoj Gori. Prostor u kojem se organizuje međunarodni volonterski kamp treba da zadovoljava određene uslove. Ako želite da realizujete međunarodni volonterski kamp našim angažovanjem stičete mogućnost da:

  • saznate šta Vam je potrebno za njegovo uspješno organizovanje;
  • obezbijedite promociju volonterskog kampa kroz tri međunaronde mreže;
  • obezbijedite potreban broj međunarodnih volontera za realizaciju kampa.

Od nas dobijate sljedeće usluge: promocija kampa, koordinacija i selekcija prijava za kamp, kontakt sa organizatorima, organizacija slobodnih aktivnosti za volontere, orjentaciona radionica za volontere, podršku volonterima da se priviknu na novu sredinu i naravno da se dobro osjećaju u Crnoj Gori. U sklopu ove ponude nudimo i ustupanje kamp lidera ADP-Zid za vođenje kampa.

Da biste organizovali međunarodni volonterski kamp potrebno je da izdvojite vrijeme za razgovor sa nama, u ADP-Zidu ili u Vašoj kancelariji, tokom kojeg ćete nas upoznati sa Vašim zahtjevima i definisaćemo sve naredne korake.

Za sve dodatne informacije pozovite nas ili nas posjetite.