facebook  twitter

Volonterski Servis Crne Gore

22 mar 2012
47123 puta

“Volontiranje predstavlja jedan od osnova civilnog društva, afirmišući ono najplemenitije u čoveku - pacifizam, slobodu, jednake mogućnosti, bezbijednost i pravdu za sve ljude.

U eri globalizacije i neprestanih promjena, svijet postaje sve manji, međusobno zavisniji i kompleksniji. Volontiranje, bilo da je individualno ili grupno, je način na koji se; jačaju i čuvaju osnovne ljudske vrijednostii: zajedništvo, briga i pomaganje; pruža mogućnost svakom pojedincu da postane i bude odgovoran član zajednice, da pomažući drugima uči i stiče vrijedna iskustva; mogu uspostaviti veze koje umanjuju razlike među ljudima, i kroz zajednički rad stvaraju uslovi za zajednički život.” 

 

(Univerzalna deklaracija o volonterizmu, usvojena od strane međunarodnog upravnog odbora IAVE - Međunarodne asocijacije za volonterske aktivnosti, na njihovoj 16. svjetskoj konferenciji održanoj u Amsterdamu,u Holandiji, u januar 2001. godine. )

Da bi se započeo organizovani proces valorizacije volontiranja, otvoren je participativan proces planiranja i izrade Politike za razvoj volonterizma kojeg prati promocija volonterskih vrijednosti i edukacija građana, civilnog sektora, javne uprave i biznis sektora. 

Programima volontiranja i volonterske politike u Crnoj Gori bavimo se od 2000 godine. ADP-Zid je nosilac svih razvojnih dokumenata u Crnoj Gori kada su u pitanju volonterizam i vo­lontiranje. U cilju razvoja volonterezima u Crnoj Gori uradili smo nekoliko razvojnih dokumenata među kojima je i nacrt Strategija za razvoj volontirizma u Crnoj Gori. Vlada je 08.10. 2009.god usvojila Nacionalnu strategiju za volonterizam u Crnoj Gori (2010-2015).
Opšti ciljevi Nacionalne strategije koji daju smjernice za razvoj volonterizma u zemlji za period od 2010. do 2015.godine su:

  • Povećanjem učešća volontera osigurati afirmaciju volonterizma kao socio-ekonomskog resursa na svim nivoima.
  • Povećati volonterski doprinos razvoju društva kroz učešće svih sektora i razvojem specifičnih oblika volonterskog rada.
  • Volonterski rad u funkciji sticanja znanja i vještina volontera i povećanja zapošljivosti.
  • Povećati ulogu volonterizma kod zdravstvene i socijalne zaštite ranjivih kategorija.
  • Unapređenje razvoja društva na konceptu održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine i turizma uz aktivno učešće volontera.
  • Razvojem volonterskog rada doprinijeti povećanju kvaliteta obrazovanja mladih, razvoju kulture i većoj integraciji građana u društvo.

Sa ciljem ispunjenja postavljenih zadataka, razvoja kulture volontiranja i promovisanja ekonomske vrijednosti volonterizma u Crnoj Gori ADP-Zid zalaže se za razvoj volonterskih servisna. Volonterski servis predstavlja organizovani način uključivanja volontera u rad organizacija civilnog društva, ustanova ili institucija. ADP-Zid je razvio metodologiju za organizovano uključivanje volontera kroz socijalne servise i servise za razvoj zajednice. Kao Volonterski servis Crne Gore ADP-Zid je razvio paket za jačanje i uspostavljanje servisa uključuje konsultacije i mentorstvo u procesu pripreme volonterskog servisa kao i znanje potrebno za upravljanje sistemom organizovanog uključivanja i rada sa volonterima