facebook  twitter

ZZNR

Lična zaštitna oprema je neizostavan dio bezbjednosti i zdravlja na radu, ukoliko se upotrebljava i to na ispravan način.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) poziva predstavnike mikro i malih preduzeća da se prijave na trodnevni trening za jačanje kapaciteta mikro i malih preduzeća u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Bilo da volimo ili ne volimo svoj posao, svi mi imamo iskustvo kako stresan posao može da bude. Stres nas može aktivirati pozitivno, gurati naprijed, pomoći nam kod nenadanih prepreka, i učiniti nas fleksibilnijim. Naravno, stres na poslu može takođe imati negativne psihičke i emotivne posljedice ako postane hronično prisutan.

U zemljama u kojima vlada visoka nezaposlenost, tema stresa na radnom mjestu se često zanemaruje. Svi se ohrabruju time da su srećni što uopšte imaju posao, pa uzimaju zdravo za gotovo sve negativne aspekte posla. Koliko god da su u povoljnijem položaju time što ne moraju da misle o egzistenciji, osobe koje su izložene dugoročnom i intenzivnom stresu na radnom mjestu mogu imati izuzetno ozbiljne posljedice.

U cilju zaštite zdravlja zaposlenih od širenja zaraze virusom predstavljamo vam uputstva za bezbjedan i zdrav rad pri radu u periodu epidemije.

Evropska Agencija za zaštitu na radu kreirala je e-vodič koji ima za cilj da odgovori na potrebe poslodavaca i ljudi koji rade u malim preduzećima, koji počinju da pristupaju psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu i koji moraju da dobiju smjernice o prvim koracima, uključujući:

Psihosocijalni rizici i stres na radnom mjestu su jedno od najizazovnijih pitanja zaštite i zdravlja na radu. Oni značajno utiču na zdravlje pojedinaca, organizacija i nacionalnih ekonomija.

 

Mikro i mala preduzeća su ključni pokretači ekonomskog rasta, inovacija i zapošljavanja na evropskom nivou.

Stres je drugi najčešći prijavljeni zdravstveni problem vezan za posao u Evropi, te se smatra da je uz psihosocijalne rizike odgovoran za više od polovine (50–60 %) izgubljenih radnih dana. Loše psihosocijalno radno okruženje može imati značajne negativne efekte na zdravlje radnika.

U skladu sa Strateškim okvirom EU za područje zaštite i zdravlja na radu 2014 – 2020, jedan od prioriteta Evropske Agencije za zaštitu na radu je doprinos spriječavanju bolesti povezanih s radom. Cilj je ne samo poboljšati živote radnika, nego i smanjiti troškove bolesti i smrtnih slučajeva povezanih s radom.