facebook  twitter

ZZNR

Ključne činjenice:

• Posao je dobar za mentalno zdravlje, ali negativno radno okruženje može dovesti do problema sa fizičkim i mentalnim zdravljem.

U četvrtak 17. septembra 2020. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je potpisalo ugovore sa nevladinim organizacijama čija je oblast djelovanja usmjerena na obezbjeđivanju sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve aktere u procesu rada, sa posebnim akcentom na građevinski sektor.

U periodu od 23. do 25. septembra 2020. godine održan je Burnout preventivni trening za predstavnike menadžmenta mikro i malih preduzeća u Petrovcu.

Izgaranje je psihološki pojam za doživljaj dugoročne iscrpljenosti i smanjenog interesovanja (depersonalizacija ili cinizam), obično u radnom kontekstu.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) poziva predstavnike mikro i malih preduzeća da se prijave na trodnevni Burnout preventivni trening za predstavnike menadžmenta mikro i malih preduzeća.

Posao u životu većine ljudi zauzima vrlo važno mjesto. Ne samo da na poslu provodimo veliki dio vremena i zarađujemo za život, nego nam posao daje i osjećaj identiteta te može biti izvor velikog zadovoljstva, ali i nezadovoljstva. Zadovoljstvo poslom u velikoj mjeri utiče na naše opšte životno zadovoljstvo i psihološku dobrobit. Ako smo nesretni na poslu, teško da ćemo biti sretni ostatak dana. Savjet: Ostavite posao u kancelariji, možda zvuči dobro, ali ga je teško sprovesti u djelo. Stoga mnoge radne organizacije naglašavaju zadovoljstvo poslom svojih zaposlenih.

Većina ljudi smatra da rad u kancelariji ne može biti toliko opasan kao i rad na terenu, ali to je samo zato što nisu bili suočeni sa opasnim situacijama na poslu. Zaštita od požara je važan faktor u svim strukturama, ali kada se u obzir uzmu događaji sa fatalnim posledicama, rad u kancelarijskom okruženju značajno odskače. Šta je sve potrebno da bi zaštita od požara bila na zadovoljavajućem nivou?

Radno mjesto i posao koji radimo čini veliki dio našeg života te utiče i na naše zdravlje. Mentalno zdravlje je mnogo više od odsutnosti psihičkih bolesti i teškoća. Svjetska zdravstvena organizacija ga je definisala kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi sa normalnim životnim stresom, može raditi produktivno te je sposoban pridonositi zajednici. Iz ove definicije jasno je vidljivo koliko dobro mentalno zdravlje utiče na posao.

Zdrava radna mjesta

17 jul 2020 Napisala

Stres je drugi najčešće navođeni zdravstveni problem povezan sa radom u Evropi i vjeruje se da je, zajedno sa drugim psihosocijalnim rizicima, uzrok više od polovine (50–60 %) svih izgubljenih radnih dana. Loše psihosocijalno radno okruženje može u značajnoj mjeri negativno da utiče na zdravlje radnika.

U periodu od 2. do 4. jula 2020. godine u Petrovcu je organizovana obuka za jačanje kapaciteta mikro i malih preduzeća u oblasti zaštite i zdravlja na radu.