facebook  twitter

petak, 11 novembar 2022

Imajući u vidu složenost aplikacija za komunikaciju i mnogobrojne opcije koje postoje u okviru istih, učesnici su tokom nekoliko radionica učili kako se koriste i k ...