facebook  twitter

Bezbjednost u kancelariji: Poznavanje zaštite od požara

12 avg 2020
6825 puta

Većina ljudi smatra da rad u kancelariji ne može biti toliko opasan kao i rad na terenu, ali to je samo zato što nisu bili suočeni sa opasnim situacijama na poslu. Zaštita od požara je važan faktor u svim strukturama, ali kada se u obzir uzmu događaji sa fatalnim posledicama, rad u kancelarijskom okruženju značajno odskače. Šta je sve potrebno da bi zaštita od požara bila na zadovoljavajućem nivou?

Šta to ne znate o zaštiti od požara?

Koliko ljudi u vašoj kancelariji zna gdje se nalazi protivpožarni aparat i gdje su mjesta okupljanja u slučaju požara? Da li postoji određena osoba koja će u toj situaciji sprovesti ljude do mjesta okupljanja? Ili svako brine o sebi? Sve u svemu, dobro uigran i uvježban plan reagovanja u slučaju požara može spriječiti nastanak haosa. Plan reagovanja u slučaju požara treba da obuhvati sledeće:

Saznajte gdje su locirani protivpožarni aparati

Požar može započeti bilo gdje, zbog toga je važno da svi zaposleni znaju gdje se protivpožarni aparati nalaze. To naravno nije dovoljno, jer je neophodno znati i kako se rukuje njima. Većina protivpožarnih aparata funkcioniše tako što se izvuče osigurač, usmjeri crijevo i pritisne ručica, a zatim crijevo usmjerava kako bi se ugasio požar.

Jasno definišite puteve evakuacije

Ukoliko se oglasi požarni alarm, pratite proceduru i mirno, bez panike se krećite putevima evakuacije ka mjestu okupljanja. Uvijek koristite stepenište i izbjegavajte liftove i uvijek se držite plana evakuacije.

Izaberite kolegu

Na putu ka mjestu okupljanja se sjetite gdje je vaš kolega. Svako bi na poslu trebalo da bude odgovoran za svog kolegu kako bi se na mjestu okupljanja izvršilo prebrojavanje. Da li je vaš kolega došao na posao, da li je bio u kancelariji? Razmislite gdje se nalazi i pogledajte da li je u blizini kako bi se izvršilo prebrojavanje.

Nađite se na mjestu okupljanja

Svi zaposleni treba da dobiju instrukcije o tome gdje se mjesto okupljanja nalazi i kako da dođu do njega. Ono mora biti na bezbjednoj udaljenosti od objekta. A na tom mjestu se omogućava da svi zaposleni dobiju informaciju o tome da li je bezbjedno vratiti se u objekat. U ovom slučaju se prisustvo uzima u obzir, uključujući i mogućnost nestalih osoba, tako da je veoma važno prijaviti se i biti prebrojan.

Vježbajte evakuaciju

Važno je redovno održavati vježbe evakuacije, jednom ili dva puta godišnje, kako bi u potpunosti osigurali da su svi zaposleni u kancelarijama svjesni potencijalne opasnosti i spremni da reaguju na pravi način. Iako se požar nije nikada dogodio, vježbe evakuacije su odličan način da zaposlene u kancelariji održite spremnim za ovakve događaje.

Radite na prevenciji

Budite sigurni da su vaši uređaji i instalacije bezbjedni za upotrebu, da nisu oštećeni i da se redovno održavaju i servisiraju, jer prevencija je najbitnija.

Nemojte se opeći

Ukoliko se nađete u objektu tokom požara, ostanite nisko i ispod linije dima ukoliko je moguće. Zatvorite sva vrata i prozore koji mogu da podstaknu širenje požara i dima. Ovo može da spriječi širenje požara na druge prostorije. Budite blizu aparata za gašenje požara ukoliko je moguće i stavite komad odjeće preko usta kako bi ste napravili filter za disanje. Ostanite pribrani i ne paničite. I postupajte po planu evakuacije krećući se do mjesta okupljanja.

Ukoliko niste sigurni o planu evakuacije na svom poslu ili bilo gdje da se nalazite, ne stidite se da pitate, jer to vam može spasiti život.

 

 

 

Poslednji put izmenjeno %AM, %09 %437 %2020 %11:%sep
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)