facebook  twitter

petak, 07 oktobar 2022

Starije osobe ne treba posmatrati kao pasivne korisnike usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno aktivirati i usmjeravati ...