facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid i Uprava za kadrove potpisale su memorandum o saradnji koji se zasniva na principima partnerstva, konsenzusa, transparentnosti, odgovornosti, obostranog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti obije strane.

Obje potpisnice memoranduma su saglasne da se saradnja bazira na razmjeni informacija i primjera dobre prakse u cilju pobošljanja usluga i položaja mladih u procesu zapošljavanja, kao i partnerskoj podršci za stvaranje mogućnosti za povećanje zapošljivosti mladih.Zajedničko djelovanje i organizovanje javnih i stručnih konferencija vezanih za zapošljavanje i aktivne mjere zapošljavanja ići će se u pravcu smanjenja stope nezaposlenosti mladih.

Potpisivanje memoranduma o saradnji predstavlja dobar primjer za odnos institucija sistema i organizacija civilnog društva, imajući u vidu zajednički cilj koji ide u prilogu društvene dobiti – zapošljavanje mladih.

Child friendly tourism/ Turizam pogodan za djecu u prekograničnom regionu je jedan od osam projekata koje podržava IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020. Korisnici granta su Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid, Podgorica, Crna Gora i Centar za djecu danas, Tirana, Albanija. Saradnja je započeta u maju 2018.godine i predviđeno je da projekat traje dvije godine.Predviđeno je da projekat podstiče saradnju između predstavnika ciljnih grupa koje treba da iskuse prostor na kojem djeluju kao zajedničko dobro koje treba razvijati, kako bi se osigurao interes lokalnih zajednica i pružalaca usluga - održiv i profitabilan proizvod. Dječiji prijateljski turizam kao dio turističke industrije može igrati značajnu ulogu u osnaživanju lokalnog stanovništva i diversifikaciji ekonomskog rasta koji može stvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima i drugim srodnim sektorima privrede.


Podnosioci projekata uspostavili su dobru saradnju tokom pripreme i implementacije projekta "Lokalne razvojne strategije socijalnih usluga u regionu Skadra i Ulcinj" finansiranim kroz Program prekogranične saradnje između Albanije i Crne Gore 2008-2013. Osnov za ovu Akciju je uspostavljen na sastanku partnera i akcioni plan je dizajniran kroz saradnju. Jedan od rezultata iz prethodnog zajedničkog projekta bio je predlog za razvoj modela kroz koji će Ulcinj i regija Škodra postati region za djecu sa turističkom ponudom. 
Cilj projekta je da se podsticanjem turističke ponude prilagođene djeci doprinese poboljšanju standarda prekograničnog područja između MNE-AL, kroz promociju i pokretanje zajedničkog turističkog proizvoda.


Ciljne grupe su organizacije u turističkoj industriji, organizacije civilnog društva, domaćinstva, jedinice lokalne uprave, mediji, turista, Međunarodni saradnici / eksperti.

Javna tribina u opštini Kotor na temu “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” biće održana  u utorak, 29. 05. 2018. godine, u skupštinskoj sali opštine Kotor, Palata Bizanti, Stari grad Kotor, sa početkom u 11.00h.

Svi građani su pozvani da prisustvuju tribini, gdje će imati priliku da se upoznaju sa procesom legalizacije bespravno sagrađenih objekata i od stručnih lica dobiju odgovore i otklone dileme koje imaju vezano za pomenuti proces.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid će organizovati javnu tribinu na temu "Legalizacija bespravno sagrađanih objekata" u Budvi. 
Tribina će biti održana u glavnom amfiteatru Akademije znanja 25. maja 2018. godine, sa početkom u 10h.

Svi građani su pozvani da prisustvuju tribini, gdje će imati priliku da se upoznaju sa procesom legalizacije bespravno sagrađenih objekata i od stručnih lica dobiju odgovore i otklone dileme koje imaju vezano za pomenuti proces.
U Podgorici će se od 23. do 25. maja sastati oko 50 omladinskih radnika, predstavnika evropskih i regionalnih institucija i eksperata iz zemalja Zapadnog Balkana i zemalja članica EU. Učesnici će diskutovati o uticaju skoro realizovanih projekata, inicijativama i razvoju u oblasti omladinskog rada i omladinske politike i uputiti zajedničku poruku donosiocima odluka, sa ciljem da stimulišu dalji razvoj u oblasti omladinskog rada i omladinske politike na Zapadnom Balkanu i evropske integracije regiona.
U organizaciji operativnih struktura IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, danas, 17. maja, u Skadru, održana je svečana konferencija povodom dodjele grantova projektima izabranim za finansiranje u okviru Prvog poziva IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020.

Javna tribina “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” u okviru projekta ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija” održaće se u Tivtu u četvrtak u 13 sati u Multimedijalnoj sali Opštine.

Na tribini će govoriti Andrej Milović (Stručni saradnik – ADP Zid), Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma

Na javnu tribinu “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” su pozvani svi građani Tivta koji se interesuju za proces legalizacije i koji imaju nejasnoće i pitanja na koje žele da dobiju odgovore od relevantnih subjekata – kaže se u saopštenju NVO ADP Zid.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 11. aprila u Sali Skupštine opštine Bar prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Govornici: Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Sanja Živković (sekretarka - Zajednica opština) Suzana Crnovršanin (sekretarka - Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.)

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, upoznao je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata, beneficije koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijative ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije. Predstavnica Zajednice opština, Sanja Živković, govorila je o postupku legalizacije na niovu opštine Bar i smanjivanju cijena komunalija u toj opštini.

Većina pitanja građana Bara odnosila se na cijenu koju treba da plate po metru kvadratom radi legalizacije objekta. Građani su istakli da su trenutne cijene visoke, dok je sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine istakla da su donijeli odluku smanjivanju cijene komunalija od 50 do 95%, u zavisnosti od veličine objekta i da li se radi o objektu osnovnog stanovanja ili sekundarnom objektu.

Jedna od zamjerki građana bila je zašto nisu izjednačeni svi objekti po uslovima legalizacije, već su najveće povoljnosti prvenstveno za objekte osnovnog stanovanja. Takođe, naveden je uporedni primjer Hrvatske – upoređene su cijene između najpoznatijih hrvatskih gradova i Bara, gdje se vidi velika razlika, ali novom odlukom o cijenama komunalija, legalizacija objekata u Baru biće značajno jeftinija čak i u poređenju sa Hrvatskom.

Građane je zanimalo da li će im opština priznati troškove koje su imali vezano za komunalno opremanje u onim djelovima gdje nije postojala infrastruktura i oduzeti taj trošak od cijene koju treba da plate za legalizaciju. Predstavnica Zajednice opština im je objasnila da je vrlo teško dokazati da su te troškove imali, prije svega zbog nemanja faktura i računa vezanih za te radove, kao i da finansiranje priključaka, nije isto što i komunalno opremanje, jer je vodu, struju, telefon i kanalizaciju potrebno dovesti mnogo dalje i spojiti sa mrežom, a ne samo finansirati priključak nedaleko od objekata.

Radionica "Kako se osloboditi treme?!" koju organizuje ADP-Zid biće održana u četvrtak, 10. maja, od 17 do 20 sati u  našim prostorijama u Podgorici.

U Tirani su se 7. i 8. maja sastale organizacije, nosioci 18 projekata za čiju realizaciju su dodijeljeni grantovi kroz prvi poziv za regionalne projekte Western Balkans Foundation, radi potpisivanja ugovora i zvaničnog početka implementacije projekata.