facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Predstavnik ADP – Zida, Igor Milošević, učestvuje na konferenciji na visokom nivou na Zapadnom Balkanu pod nazivom „Premošćavanje jaza – dijalog na visokom nivou o političkoj participaciji mladih i omladinske politike sa parlamentarcima u Zapadnom Balkanu“ u Skoplju.

Događaj je organizovan od strane Evropskog Parlamenta i Makedonskog parlamenta. Osim predstavnika parlamenata,   konferenciji prisustvuje i visoka delegacija Evropske Unije.

Teme o kojima se govori na skupu su:

-          Premošćavanje jaza između mladih i političara

-          Kako na pravilan način testirati politike u laboratorijama

-          Učešće mladih u politici

-          Zapošljivost mladih, preduzetništvo i odliv mozgova

-          Lažne vijesti i dezinformacije

-          Pomirenja i nasleđa iz prošlosti

-          Podsticanje političkog dijaloga i konsenzusa

Akcija "Let's do it, Montenegro!", ove godine pod sloganom "Nastavljamo drugačije" je realizovana danas, 14. septembra 2018. na teritoriji 21 crnogorske opštine i to: Šavnik, Berane, Podgorica, Tuzi, Golubovci, Cetinje, Pljevlja, Danilovgrad, Ulcinj, Bar, Tivat, Kotor, Budva, Herceg Novi, Žabljak, Andrijevica, Petnjica, Kolašin, Bijelo Polje, Rožaje, Nikšić, Mojkovac.

Akcija je trajala od 9 do 13 časova, tokom koje je više od 9 500 učesnika prikupilo najmanje:

-       2 164 kese otpada

-       77 kubika biljng i građevinskog otpada

-       9 kontejnera

-       45 kamiona otpada

-       46 tona otpada

nelegalnog otpada! Većina Opština je za svoje građane obezbijedila materijal za rad, hranu i osvježenje, kao i odvoz prikupljenog otpada.

Medijski partner kampanje bila je RTCG, Delegacija EU u Crnoj Gori podržala akciju nekoliko dana prije realizacije, a Nacionalni parkovi Crne Gore su podržali akciju time što su obezbijedili nagrade za najaktivnije koordinatore, grupe i pojedince.

Cilj ove akcije, da se podstaknu svi građani na aktivnije učešće u svojoj zajednici, je postignut – a ostvarenje postavljenih sekundarnih ciljeva, revitalizacija i unapređenje socijalnog kapitala, je dokazano kroz djelovanje velikog broja ljudi i različitih subjekata u akciji.

Lets to it, Montenegro! je još jednom pokazao da samo zajedno možemo da unaprijedimo ambijent u kojem živimo!

Veliki broj javnih ličnosti i ove godine podržava akciju i poziva građane da se priključe i budu dio Lets do it! pokreta koji broji preko 150 zemalja svijeta!

Petak, 14.septembar je dan kada će biti realizovana najveća građanska akcija u istoriji planete, kada će se angažovati 150 država i milioni ljudi širom svijeta. Prepoznaj svoju ulogu, budi dio ovog jedinstvenog događaja i uzmi učešće u akciji u jednoj od crnogorskih opština.

Ako volite i spremni ste da prihvatite izazove u traženju rješenja za određene probleme u zajednici, iskoristite ovu jedinstvenu priliku i prijavite se za učešće u Školi inovacija, koja će biti održana od 27. oktobra do 5. novembra u Crnoj Gori.

U okviru kampa „Mladi za održivi razvoj“, koji je počeo 27. avgusta, a trajaće do 31. avgusta, u organizaciji NVO Udruženje građana Polja i opštine Mojkovac, predstavljen je značaj građanskog aktivizma i akcija LDIM kao pozitivan primjer za razvoj lokalne zajednice. 
 
Naime, kamp za mlade ljude iz Mojkovca, Kolašina, Šavnika, Pljevalja i Bijelog Polja, održan je u Kampu Rabrenović i okupio je 20 mladih ljudi, koji su učestvovali u brojnim akcijama i aktivni su volonteri u svojim lokalnim zajednicama, a samim tim i dobri promoteri građanskog aktivizma među svojim vršnjacima, ali i široj zajednici. 
 
Predstavnica ADP – Zida, Mirela Kalamperović, održala je predavanje na temu: “Značaj volonterizma za razvoj lokalne zajednice, pozitivni primjeri iz svijeta”, približivši mladim ljudima vrijednosti volonterskog rada, kroz primjer akcije koja je u Crnoj Gori 2016. godine okupila 11 000 ljudi koji su udruženim snagama i voljom radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. 
 
Na ovaj način ADP – Zid je promovisao najveću građansku akciju u svijetu koja će biti organizovana i u septembru ove godine, a već treći put u Crnoj Gori, i upoznao mlade ljude sa pozitivnim društvenim promjenama koje nastaju zbog ovakvih akcija, te sa njihovom ulogom u tom procesu i stvaranju svijesti o aktivnom građanstvu. 

U toku kampanje za LDIM 2016, organizovani su različiti događaji sa ciljem da različitoj publici pojasne i predstave koncept akcije i značaj same akcije za Crnu Goru. 

Jedan od tih događaja je bio prijem za predstavnike međunarodne zajendice u Crnoj Gori, predsjednike crnogosrskih opština i koordinatore akcije u svojim gradovima, upriličen 11. 04. 2016. Prijem je organizovan u Dvorcu Petrovića na Kruševcu u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš i Ambasadom Savezne Republike Njemačke. Prijem je bio prilika da se predstavnici međunarodne zajednice upoznaju sa konceptom „Let’s do it Montenegro!“ i odluče na koji način mogu da podrže pripremu i realizaciju akcije.

Tokom prijema, prisutni su imali priliku da pogledaju promotivne spotove, upoznaju  se sa planovima organizatora, uživaju u klasičnoj muzici i razgovaraju međusobno o načinu saradnje i viđenju akcije. 

 

Da biste učestvovali u programu, trebalo bi da se prijavite putem web stranice www.erasmusentrepreneurs.eu.
Ovaj vodič je posebno razvijen kako bi Vam pružio pravac o tipu i nivou detalja informacija koje treba podnijeti kako biste osigurali visok nivo kvaliteta aplikacija.

Jedno od čestih pitanja sa kojima se susreću organizatori akcije Let’s do it! jeste da li jedan dan može da doprinese da živimo u boljem i zdravijem okruženju. Zatim, građane muči i to šta dalje nakon Svjetskog dana uklanjanja otpada, kako uticati dugoročno na navike pojedinaca i kako spriječiti dalju katastrofu.