facebook  twitter

Webinar najava: Mjere aktivne politike zapošljavanja

12 feb 2019
101531 puta

Pozivamo vas na novu seriju webinara u četvrtak, 14. februara, sa početkom u 13.00 i 15.00 časova.


Govorićemo o razvijanju vještina i subvenicionisanom zapošljavanju kao aktivnim mjerama zapošljavanja, vrstama programa za podsticanje kreiranja novih radnih mjesta u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Webinar 3 - početak u 13.00h

Tema: Aktivne mjere zapošljavanja: razvijanje vještina

Sadržaj:

• Jaz između vještina na tržištu rada;
• Aktivne mjere zapošljavanja kao mehanizam za prevazilaženje jaza između vještina;
• Razvijanje vještina kao aktivna mjera zapošljavanja;
• Vrste programa u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.


Webinar 4 – početak u 15.00h

Tema: Aktivne mjere zapošljavanja: subvencionisano zapošljavanje

Sadržaj:

• Neusaglašenost ponude i potražnje na tržištu rada;
• Programi za podsticanje kreiranja novih radnih mjesta;
• Subvencionisano zapošljavanje kao aktivna mjera zapošljavanja;
• Vrste programa u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Trajanje webinara: 60 minuta

Za učešće u webinaru prijavite se putem mail-a: adp.zid@gmail.com ili u inbox ADP-Zid.