facebook  twitter

Webinari - Mjere aktivne politike zapošljavanja

06 feb 2019
98116 puta

U petak, 8. februara 2019. održaće se dva webinara na temu Mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

 

Webinar 1 - početak u 13.00h

Tema: Kako do sigurnog i stabilnog posla pomoću aktivnih mjera zapošljavanja?

Trajanje webinara: 60 minuta

Sadržaj:

  • Izazovi za mlade na tržištu rada;
  • Aktivne politike zapošljavanja kao mehanizam za inkluziju mladih na tržištu rada;
  • Aktivne i pasivne mjere;
  • Vrste programa u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

 

Webinar 2 – početak u 15.00h

Tema: Aktivne mjere zapošljavanja: podrška samozapošljavanju

Trajanje webinara: 60 minuta

Sadržaj:

  • Šta predstavljaju aktivne mjere zapošljavanja i vrste mjera;
  • Podrška samozapošljavanju kao mehanizam za inkluziju mladih na tržištu rada;
  • Vrste programa za samozapošljavanje u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji;
  • Primjeri dobre prakse.

 

Uskoro će biti dostupni linkovi webinara i instrukcije za učesnike.

 

Webinari se realizuju u okviru Erasmus+ projekta - Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, koji se realizuje u saradnji sa organizacijama Libergraf iz Srbije i Zdruzenie za ramnopraven razvoj Resenija za razvoj iz Makedonije.