facebook  twitter

Vodič za registraciju - Preduzetnici domaćini

27 avg 2018
95237 puta

Da biste učestvovali u programu, trebalo bi da se prijavite putem web stranice www.erasmusentrepreneurs.eu.
Ovaj vodič je posebno razvijen kako bi Vam pružio pravac o tipu i nivou detalja informacija koje treba podnijeti kako biste osigurali visok nivo kvaliteta aplikacija.

 

 

KORAK 1 – PRIPREMA VAŠE REGISTRACIJE

Važno je osigurati ispunjavanje kriterijuma i minimalnih standarda kvaliteta koji su postavljeni u programu.

 

Kriterijumi:

 •   Definicija preduzetnika – domaćina

Preduzetnici domaćini su uspješni i iskusni preduzetnici ( vlasnici mikro ili malih preduzeća) ili osobe koje su direktno uključene u preduzetništvo na nivou odbora MSP (mikro, mala i srednja preduzeća), primenjujući definiciju EU mikro, malih ili srednjih preduzeća. Preduzetnici domaćini žele podijeliti svoje iskustvo u preduzetništvu i žele da iskoriste konkretni doprinos koji će novi preduzetnik (NP) iz druge zemlje učiniti za svoje poslovanje. Preduzetnici domaćini moraju lično da rade sa novim preduzetnikom u razvoju svojih preduzetničkih vještina i znanja. Ne postoji minimalna ili maksimalna starost za učešće u programu.

 

 •  Geografski kriterijum

Preduzetnici moraju imati svoje "stalno prebivalište" u državi članici EU ili u bilo kojoj od zemalja učesnica da bi učestvovali u programu.

 

Minimalni standardi kvaliteta:

 • Motivacije i očekivanja treba jasno izraziti

Trebalo bi da objasnite zašto ste zainteresovani za učešće u programu Erasmus za mlade preduzetnike i šta možete ponuditi novom preduzetniku. Takođe treba ukratko opisati aktivnosti koje biste očekivali od NP-a i ukazali na to da li se od NP-a traže određene vještine, uključujući jezičke vještine, kako bi obavili određeni zadatak.

 

 •  Biografija

Potrebno je sažeti CV sa naznakom Vašeg iskustva u preduzetništvu kao i informacija o Vašem trenutnom poslu. CV treba da sadrži opis ponuđenih proizvoda / usluga, godine u aktivnom poslu, kao i opis prethodnog iskustva kao preduzetnika. Europass CV format je poželjniji, ali nije obavezan. CV se može podijneti na bilo kom jeziku EU.

 

 •  Sposobnost rada na stranom jeziku

Komunikacija između novog preduzetnika i domaćina preduzetnika je presudna za uspješnu razmjenu. S obzirom da program ne pruža nikakvu obuku za jezik i da su jezičke vještine jedan od glavnih kriterijuma za odgovarajuće usklađivanje, važno je osigurati da imate dobro znanje engleskog jezika ili da savladate drugi jezik, pored Vašeg maternjeg jezika (tj. da nema poteškoća u razumijevanju, govoru i pisanju).

 


KORAK 2 – REGISTRUJTE SE!

Obrazac online prijave dostupan je na web stranici programa www.erasmus-entrepreneurs.eu pod odjeljkom 'Apply now'. 
Kliknite na „Apply now“ i pratite uputstva u formularu za registraciju.
Kada se registrujete, nećete moći više da mijenjate svoju email-adresu (niti ime i prezime). Zbog toga budite sigurni da u budućnosti nećete izgubiti pristup ovom nalogu.
Prva stranica obrazca za prijavu objašnjava proces registracije.
Izaberite svoj status 'Host preduzetnik' i kliknite na 'Next'.

 

 • Vaš profil

Ovaj odjeljak govori o Vašim ličnim podacima. Navedite svoje kontakt podatke, a zatim kliknite na "Next" (polja sa * su obavezna). Ako ne navedete svoju zemlju, nećete moći da izaberete posredničku organizaciju na poslednjem koraku vašeg procesa registracije.

 

 •  Motivacija

U ovom odjeljku od Vas se traži da objasnite zašto ste zainteresovani za učešće u programu Erasmus za mlade preduzetnike i kako želite da doprinesete novom preduzetniku.

Trebalo bi da pokažete:
- Da imate dovoljno iskustva u vođenju posla;
- Da ste angažovani u aktivnostima koje će novom preduzetniku dati relevantne mogućnosti učenja;
- Da želite podijeliti svoje iskustvo u preduzetništvu i da želite da budete mentor koji će raditi lično sa novim preduzetnikom. Morate navesti kako ćete raditi sa novim preduzetnikom u razvoju svojih preduzetničkih vještina i znanja.

 

 • Jezik

Govorni jezik je jedan od glavnih kriterijma prilikom traženja odgovarajućeg poslovnog partnera. Morate biti u mogućnosti da pravilno komunicirate sa novim preduzetnikom da biste imali značajne razmjene.

 

 •  Business sektor

Poslovni sektor je još jedan od važnijih kriterijuma za pronalaženje pogodnog poslovnog partnera. Navedite glavni poslovni sektor Vaše trenutne aktivnosti.

 

 • Geografske preferencije

U ovom odjeljku navodite željene zemlje porijekla za novog preduzetnika. Izaberite svoj primarni izbor.

 

 •  Trajanje i period razmjene

U ovom odjeljku treba navesti maksimalan broj mjeseci u kojem možete da budete domaćin novom preduzetniku kao i periode kada ste na raspolaganju za razmjenu. Ove informacije su od najveće važnosti u potrazi za pogodnim novim preduzetnikom.

Navedite dužinu vaše razmjene
Razmjena bi trebalo da traje od jednog do šest mjeseci i treba da se završi u cjelokupnom vremenskom periodu od dvanaest mjeseci.


Navedite željene periode za razmjenu
Period razmjene je jedan od glavnih kriterijuma za podudaranje. Što ste fleksibilniji, veći izbor ćete imati prilikom pronalaženja domaćeg preduzetnika

 

 • Izbor posredničke organizacije i podnošenja

Posredničke organizacije / Lokalne kontakt - tačke zvanično je imenovala Evropska komisija radi uspostavljanja kontakata između novih i domaćih preduzetnika.
Odabrana posrednička organizacija je odgovorna za regrutovanje; uspostavljanje kontakata između Vas i Vašeg novog preduzetnika, kao i za pomoć u pripremi Vaše razmjene. Ona će biti vodič i kontakt tokom cijelog procesa.
Lista posredničkih organizacija dostupna je na web stranici programa www.erasmusentrepreneurs.eu pod odjeljkom "Vaša lokalna kontakt - tačka".

 

KORAK 3 – POTVRDITE VAŠU REGISTRACIJU

Jednom kada ste podnijeli / sačuvali u vidu nacrta Vašu aplikaciju, dobićete automatski imejl od službe za potvrdu identiteta korisnika (EU Login) putem kojeg ste pozvani da stavite lozinku (ovo je samo za korisnike koji nisu imali prethodnu EU Prijava naloga).

 

Više detalja o registraciji, pogledajte ovdje:https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/HE%20registration%20guide%20-%20Updated%20Dec%2016.pdf