facebook  twitter

Saopštenje za javnost - Ne dozvoliti poskupljenje vode

15 feb 2019
2349 puta

Prijedlog koji je “Vodovod i kanalizacija” Podgorica poslao Regulatornoj agenciji za energetiku radi povećanja cijene vode za 22%, ukoliko bude usvojen, predstavljao bi najnoviji udar na ionako sve nepovoljniju finansijsku situaciju stanovnika Glavnog grada. Ova odluka bi posebno negativno uticala na ranjive socijalne grupacije, a s obzirom da ne postoje subvencije niti drugi jasni mehanizmi za ranjive kupce vode, socijalna kohezija i dostojanstven život ovih ljudi bi bili ugroženi.

Imajući u vidu negativnu tendenciju poskupljenja svih životnih potrepština, smatramo da je potrebno revidirati predložene mjere štednja, koje bi uzele u obzir stvarno stanje na terenu i koje ne bi izostavile osnovne potrebe sve većeg broja ljudi koji su zbog svoje finansijske situacije u nemogućnosti da izmiruju dugovanja na vrijeme. S obzirom da je Crna Gora deklarativno država socijalne pravde, apelujemo na nadležne da sa velikom pažnjom i senzitivitetom donose dalje odluke o promjeni cijena struje, vode, komunalija, goriva...

Razumijemo potrebu da se značajna ulaganja u vodovodni i kanalizacioni sistem, mahom kredita, nadomjeste. Međutim, povećanjem cijena se ovaj problem rješava samo kratkoročno, i ne predstavlja stabilan izvor prihoda koji bi osigurao u kontinuitetu izmirivanje dugovanja, ali isto tako bi to bio uvod u dalja poskupljenja. To se može zaključiti iz već ustaljene prakse kontinuiranog poskupljivanja električne energije. Postoje drugi, održiviji načini da se osigura stabilan priliv finansija za likvidnost vodovodnih preduzeća. Jedan od vidova je tarifiranje, odnosno, zoniranje po naseljima, gdje će se cijena vode formirati na osnovu prihoda domaćinstava. U prevodu, imućnija naselja će plaćati nešto veće račune za vodu od siromašnijih. Slstem tarifiranja može biti baziran i na količinu vode koje troše domaćinstva. Potrebno je osigurati stabilno javno finansiranje u ovoj oblasti, kako zbog održavanja i unapređenja sistema, tako i zbog sagledavanja socijalnih potreba korisnika. S obzirom da su vodovodi u vlasništvu države, smatramo da moraju mnogo više poraditi na društveno odgovornom poslovanju, i da treba da rade u interesu građana, a ne za profit. Isključenja sa mreže ne smiju biti opcija, jer je socijalni i zdravstveni trošak na duže staze veći od bilo kakve finansijske dobiti. Način osiguravanja dotoka vode korisnicima koji ne izmiruju dugovanja na vrijeme treba bliže i jasnije urediti primarnim i sekundarnim zakonodavstvom. Osiguravanjem minimalne bazične količine vode, smanjivanjem pritiska ili puštanja vode u određenom vremenskom periodu u toku dana mogu biti mehanizmi koji bi se iskoristili za korisnike koji ne izmiruju svoja dugovanja.

            ADP-Zid će u narednom periodu realizovati aktivnosti radi zagovaranja ljudskog prava na vodu za piće, s tim da će uskoro biti predstavljen pred jedinicama lokalnih samouprava prijedlog Rezolucije o zaštiti prava na vodu, koji će jasno definisati ovo pravo i spriječiti privatizaciju vodnih resursa. Ona će sadržati mehanizme za korisnike koji ne izmiruju dugovanja, bolje, odgovornije i demokratskije načine upravljanja vodovodnim preduzećima i zagovaraće potrebu za edukacijom i većom informisanošću javnosti o pravu na vodu.

Vasilije Krivokapić,

Programski asistent