facebook  twitter

Pristup socijalnim pravima

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) i Opština Budva Vas pozivaju da prisustvujete javnom skupu "Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?", koji će biti održan u Skupštinskoj sali SO Budva, u srijedu 17. aprila, s početkom u 13h.

U velikoj sali Skupštine Opštine Herceg Novi, 4. aprila 2019. godine, ADP-Zid, u saradnji s Opštinom Herceg Novi je organizovao javni skup na temu „Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?“: Skup je okupio predstavnike opštine Herceg Novi, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani.

U velikoj sali Skupštine Opštine Berane je 01. aprila 2019. godine organizovan javni skup na temu „Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?“: Skup je okupio predstavnike opštine Berane, predstavnike nadležnih sekretarijata za stanovanje iz Pljevalja i Plava, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani. 
U multimedijalnoj sali SO Mojkovac je 22. marta 2019. godine je organizovan javni skup na temu „Socijalno stanovanje u Crnoj Gori“. Skup je okupio predstavnike opštine Mojkovac, predstavnike nadležnih sekretarijata za stanovanje iz Žabljaka i Kolašina, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani, većinom korisnici socijalnih stanova u Mojkovcu.

Mnogobrojni sušni periodi koji su zadesili Crnu Goru tokom proteklih par godina so često dovodili do smanjenja neophodne količine vode za normalno vodosnabdjevanje. Jedan od načina da se bolje iskoriste vlažniji periodi i time dobije dovoljna količina vode za rezervu jeste prikupljanje kišnice. U tekstu koji slijedi upoznaćemo Vas sa dobrim praksama u Berlinu i Sautemptonu.

Jedan od najvećih problema s kojim se susreću sistemi vodosnabdjevanja je problem gubitaka na mreži. U Crnoj Gori, većina vodovoda bilježi gubitke od preko 30 i više posto. Dobra praksa grada Breše u Italiji pokazuje kako se ovaj problem može dugoročno savladati.

U tekstu koji slijedi, odgovaramo na sve moguće zablude u vezi prava na adekvatno stanovanje. 

Jedan od efikasnih mehanizama stabilnog protoka vode je kontrola pritiska. Upravljanje pritiskom vode je već dugi niz godina u svom osnovnom obliku kao sredstvo kontrole hidrauličnog sistema i odnedavno je veoma uspješno uvedeno u mnogim zemljama u borbi protiv gubitaka na mreži. Upravljanje pritiskom, kao sredstvo za borbu protiv curenja, može se koristiti u većini sistema bez obzira da li se pumpaju ili gravitiraju, mada će se dizajn šema dramatično promijeniti zbog različitih hidrauličkih obrazaca. Često smanjenje pritiska sa jednog nivoa na drugi može biti kontroverzna tema, a ona koju ponekad komunalni menadžeri vole ignorisati jer postoji potencijal za nezadovoljstvo kupaca

Pravo na adekvatno stanovanje se sve više tumači kroz međunarodno pravo kao jedno od osnovnih ljudskih prava, i definiše se kao jedna od osnovnih potreba za normalan i dostojanstven život čovjeka.  Komitet Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava je naglasio da se pravo na adekvatno stanovanje ne treba tumačiti usko. Umjesto toga, to bi trebalo shvatiti kao pravo da se živi negdje u sigurnosti, miru i dostojanstvu. Karakteristike prava na adekvatno stanovanje objašnjene su uglavnom u opštim komentarima Komiteta br. 4 (1991) o pravu na adekvatno stanovanje i br. 7 (1997) o prinudnim iseljenjima.

Suočena sa ekstremnim vremenskim prilikama, savezna država Kalifornija je bila primorana da osmisli novi, pravični i efikasni način finansiranja preduzeća za vodosnabdjevanje.