facebook  twitter

Work4Youth

Sa isticanjem roka za slanje ideje, i život se polako vraća u „normalu“. Kafići su otvoreni, nema zabrane izlazaka, i čini se sve je opet u redu. Međutim, obnova se neće za sve isto odvijati. Neke sfere će ostati duže pod uticajem i imaće mnogo posledica usled svih dešavanja i promjena izazvanih koronom.


Iako ne možemo da utičemo na sve što nam se dešava, isto tako imamo mogućnost da bar nad nekim stvarima preuzmemo kontrolu. i2 Space Challenge Days smo pripremili baš za one pojednice koji žele da zauzmu proaktivan i konstruktivan stav bez obzira na okolnosti.

Situacija u svijetu sa Covid-19 je ubrzala procese koji su doveli do prelaska u doba visoke tehnologije, koje je bilo tu, a sad smo i svi mi spremni to prihvatiti. Ovo je potvrdilo poziciju ekonomskih aktivnosti koji se nazivaju low touch, odnosno one aktivnosti koji ne podrazumijevaju fizički kontakt lice u lice. 
 
Post-korona era biće obilježena ekonomijom koju će obilježiti nove navike i pravila, koja će se zasnivati na smanjenim personalnim interakcijama i bliskom kontaktu, kao i snažnijim putnim i higijenskim ograničenjima. Trenutna promjena će u daljem izmijeniti kako jedemo, radimo, vježbamo, trgujemo, vodimo računa o svom zdravlju, družimo i provodimo svoje slobodno vrijeme, sa stepenom promjene bez presedana. 

Možda si ljetos planirao/la da pođeš u Ameriku i zaradiš za onaj auto koji si tako dugo mjerkao/la. Imao/la si već ugovoren posao u hotelu u kojem već nekoliko godina imaš siguran sezonski posao, a sada ti javljaju da ove godine neće biti prilike za zaposlenje. Stipendija koju si dobio/la je pod znakom pitanja.

Početkom marta smo organizovali seriju prezentacija na fakultetima koncepta I2 Space. I2 Space predstavlja društeveno inovativni prostor, sa online esktenzijom, gdje ljudi dijele svoja interesovanja za tehnologiju, rade na svojim projektima i uče jedni od drugih. U okviru I2Space usmjereni smo na razvoj kreativnih biznisa, biznisa iz oblasti turizma, kao i biznisa koji doprinose razvoju zajednice.

UpBeat Hub u saradnji sa autorima je organizovao projekciju dokumentarnog filma Obrazovanje za Revoluciju 4.0. Projekcija je održana u četvrtak 16. maja sa početkom u 19 časova, u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici.

U Prištini u periodu od 15 – 17. marta, održan je sastanak partnera u okviru projekta Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade.

Biznis anđeli

26 feb 2019

Venture(rizični) kapital je vrsta finansiranja koju investitori obezbjeđuju privatnim preduzećima u zamjenu za djelimično vlasništvo u preduzeću.
Venture investitori su češće firme, dok pojedinci koji vrše ove aktivnosti su opšte poznati kao “biznis anđeli”, jer se često uključe ranije i uzimaju manji ulog.

Prva industrijska revolucija koristila je vodu i paru za mehanizaciju proizvodnje. Druga je koristila električnu energiju za stvaranje masovne proizvodnje. Treća je koristila elektroniku i informacionu tehnologiju za automatizaciju proizvodnje. Ekonomisti često ocjenjuju da je digitalna ekonomija je naprednija i kompleksnija, i da reflektuje prelaz sa treće industrijske revolucije na četvrtu. Treća industrijska revolucija, nekad nazivana digitalna revolucija, odnosi se na promjene koje su se dogodile u poznom 20. vijeku u tranziciji sa analognih tehnologija i mehaničkih uređaja na digitalne tehnologije. Četvrta industrijska revolucija se zasniva na trećoj, a karakteriše je spajanje tehnologija što dovodi do brisanja granica između fizičke, digitalne i biološke sfere, odnosno pravljenju mosta između našeg i sajber svijeta.  

Start up je mlada kompanija koja je otpočela sa svojim razvojem. Start up preduzeća su obično mala i na početku finansirana od malog broja osnivača ili od pojedinca. Ove kompanije nude proizvode i servise koji trenutno nisu ponuđeni negdje drugo na tržištu, ili osnivači vjeruju da je ponuda na nezavidnom nivou.

Projekat “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade“ otpočeo je sa realizacijom 15. januara ove godine, koja će trajati 2 godine. Ovaj projekat je podržan u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014-2020, finansiran od strane Evropske unije.

Aplikant na projektu je ADP Zid u partnerstvu sa NVO Lens i Liberalno Demokratskim Centrom sa Kosova, kao i Centrom kreativnih vještina iz Berana.