facebook  twitter

četvrtak, 25 april 2019

U Crnoj Gori je u periodu od 19 – 24. aprila 2019, održan trening - Jačanje kapaciteta omladinskih radnika koji rade sa mladima u riziku od socijalnog isključenja ...