facebook  twitter

Socijalno stanovanje u Beču je široko rasprostranjeno još od 1920-ih kada je posleratna opština, na čelu sa socijaldemokratima, počela da gradi velike stambene blokove širom grada - obično od šest do osam stambenih blokova sa zajedničkim zelenim površinama. Danas, svako ko zarađuje do 53.225 dolara neto godišnje može podnijeti zahtjev za subvencionirani stan u Beču u zemlji gdje srednji bruto godišnji prihod iznosi oko 31.500 dolara.

Evropska Unija je jedna od najurbanizovanijih područja na svijetu. Danas više od 70% evropskih građana živi u urbanom području. UN procjenjuje da će do 2050. godine ovaj procenat dostići 80%. Razvoj urbanih područja će imati veliki uticaj na budući održivi razvoj (ekonomski, ekološki i socijalni) Evropske unije i njenih građana.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) i Opština Budva Vas pozivaju da prisustvujete javnom skupu "Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?", koji će biti održan u Skupštinskoj sali SO Budva, u srijedu 17. aprila, s početkom u 13h.

U velikoj sali Skupštine Opštine Herceg Novi, 4. aprila 2019. godine, ADP-Zid, u saradnji s Opštinom Herceg Novi je organizovao javni skup na temu „Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?“: Skup je okupio predstavnike opštine Herceg Novi, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani.

U sklopu projekta "Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”, ADP-Zid je pripremio Situacionu analizu socijalnog stanovanja.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid /ADP-Zid) u sklopu projekta "Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija", organizuje javni skup na temu "Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do lokalnog plana stanovanja?" koji će biti održan u Herceg Novom, u četvrtak 4. aprila, s početkom u 12h. S tim u vezi, pozivaju se svi zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva iz južne regije Crne Gore i građani.

U velikoj sali Skupštine Opštine Berane je 01. aprila 2019. godine organizovan javni skup na temu „Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?“: Skup je okupio predstavnike opštine Berane, predstavnike nadležnih sekretarijata za stanovanje iz Pljevalja i Plava, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani.

U multimedijalnoj sali SO Mojkovac je 22. marta 2019. godine je organizovan javni skup na temu „Socijalno stanovanje u Crnoj Gori“. Skup je okupio predstavnike opštine Mojkovac, predstavnike nadležnih sekretarijata za stanovanje iz Žabljaka i Kolašina, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani, većinom korisnici socijalnih stanova u Mojkovcu.

Pravo na adekvatno stanovanje je većinom nepoznato velikom broju ljudi, iako je Crna Gora potpisala više dokumenata koje su je obavezale da u svom pravnom sistemu jasno definiše ovo pravo. Međunarodni dokumenti kao Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropska socijalna povelja jasno definišu adekvatno stanovanje. Tržište stanova je toliko veliko da vrijedi više nego BDP svih država svijeta zajedno. Veliki broj država na Zapadu se odlučilo na intervenisanje na ovom tržištu zbog abnormalnog rasta cijena stanova, gašenja mnogobrojnih zajednica i nemogućnosti većine ljudi da sebi obezbijedi adekvatan smještaj.

Pravo na adekvatno stanovanje se sve više tumači kroz međunarodno pravo kao jedno od osnovnih ljudskih prava, i definiše se kao jedna od osnovnih potreba za normalan i dostojanstven život čovjeka.  Komitet Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava je naglasio da se pravo na adekvatno stanovanje ne treba tumačiti usko. Umjesto toga, to bi trebalo shvatiti kao pravo da se živi negdje u sigurnosti, miru i dostojanstvu. Karakteristike prava na adekvatno stanovanje objašnjene su uglavnom u opštim komentarima Komiteta br. 4 (1991) o pravu na adekvatno stanovanje i br. 7 (1997) o prinudnim iseljenjima.