facebook  twitter

Konferencija „Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom“

06 maj 2021
10959 puta

Konferencija „Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom“ održana je 28. i 29. aprila 2021. godine u Event&Training Centru – Kuća Čubranović 1630.

Tokom konferencije su predstavljeni primjeri dobre prakse razvijeni u okviru projekta kao i uspješne inicijative razvijene u okviru dva centra za razvoj socijalnih inovacija.

Digitalna ekonomija je identifikovana kao najrelevantniji model za postizanje definisanog, uzimajući u obzir da vještine iz oblasti digitalne ekonomije predstavljaju opšte dobro, sa najdugoročnijim pozitivnim efektima. Konferencija je doprinijela boljem umrežavanju, vidljivosti i širenju dobrih praksi razvijenih u okviru projekta i pružila je podsticaj za dalje uključivanje mladih u ovakav koncept učenja i rada i okupila je predstavnike privrede, IT industrije, javnog i civilnog sektora iz Crne Gore i Kosova.

Događaj se realizuje u okviru projekta “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade”, podržanog u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo, finansiranog od strane Evropske unije i kofinansiran za partnera iz Crne Gore od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.