facebook  twitter

Konferencija "Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom"

21 apr 2021
12026 puta

Konferencija pod nazivom „Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom” održaće se u Podgorici 28. i 29. aprila 2021. godine u Event i Training Centru – Kuća Čubranovića 1630. Tokom konferencije biće predstavljeni primjeri dobre prakse razvijeni u okviru projekta kao i uspješne inicijative razvijene u okviru dva centra za razvoj socijalnih inovacija.

Konferencija se realizuje u sklopu projekta “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade” koji za cilj ima poboljšati pristup mladima na tržištu rada i ohrabriti društveno ranjive grupe da učestvuju u društvenim procesima, unaprijede vještine, kompetencije, prekograničnu razmjenu ideja i poslovnu saradnju među vršnjacima u datom regionu. U tom smjeru posebna pažnja je data konceptu i2space-a, modelu društveno - inovativnih fizičkih prostora sa online ekstenzijom, gdje ljudi dijele svoje interese da se bave tehnologijom, susrijeću se i rade na svojim projektima i uče jedni od drugih. Ovakvi prostori uspostavljeni su na obje strane i kreirana je dinamična i2space zajednica u prekograničnom područiju, koja će njegovati razmjenu ideja, znanja i vještina između mladih ljudi.

Digitalna ekonomija je identifikovana kao najrelevantniji model za postizanje definisanog, uzimajući u obzir da vještine iz oblasti digitalne ekonomije predstavljaju opšte dobro, sa najdugoročnijim pozitivnim efektima. Konferencija će doprinijeti boljem umrežavanju, vidljivosti i širenju dobrih praksi razvijenih u okviru projekta i pružiti podsticaj za dalje uključivanje mladih u ovakav koncept učenja i rada.
Konferencija se realizuje u hybrid formatu i okuplja predstavnike privrede, IT industrije, javnog i civilnog sektora iz Crne Gore, Kosova i regiona.

Broj učesnika je limitiran u skladu sa epidemiološkim mjerama koje su na snazi. Troškovi dolaska na konferenciju i troškovi boravka u Podgorici tokom trajanja konferencije su pokriveni za potvrđene učesnike od strane organizatora.

Najljubaznije Vas molimo da prijavni formular popunite najkasnije do 27. aprila 2021. godine putem linka: shorturl.at/kHTU9

Po prijavi biće Vam dostupna agenda konferencije. Konferencija je dvojezična, odvijaće se na crnogorskom i engleskom jeziku. Tokom dva dana trajanja konferencije obezbijeđen je simultani prevod.

Događaj se realizuje u okviru projekta “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade”, podržanog u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo*, finansiranog od strane Evropske unije i kofinansiran za partnera iz Crne Gore od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.