facebook  twitter

Obuka "Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade"

18 nov 2020
11603 puta

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) u saradnji sa partnerskom organizacijom Lens sa Kosova, u periodu od 10. do 13. novembra 2020. godine organizovala je obuku pod nazivom „Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade“ u Plavu. Na obuci su učestvovali timovi iz Crne Gore i Kosova.

Tokom obuke učesnici su imali priliku da savladaju ko-kreativnu metodologiju koja im je pomogla da ideje pretoče u biznis planove, upoznali su se sa kreativnim i kritičkim načinom razmišljanja i informisali su se o preduzetništvu. Takođe, u toku sesija razgovarali su sa preduzetnicima i inovatorima iz regiona. Kroz sami proces obuke, svaki tim je dobio mentora koji im je pomogao u njihovom daljem produbljivanju ideje. Na kraju, timovi su imali zadatak da predstave svoj rad tokom ta četiri dana kroz prezentacije gdje su od žirija dobili korisne savjete i smjernice za naredni period.

Obuka se organizovala u okviru projekta “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade”, podržanog u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014-2020, finansiranog od strane Evropske unije. Projekat za cilj ima poboljšati pristup mladima na tržištu rada.