facebook  twitter

Mnogo slobodnog vremena, a manje mogućnosti. Šta da radiš kada su tvoji planovi promijenjeni?

20 apr 2020
15700 puta

Možda si ljetos planirao/la da pođeš u Ameriku i zaradiš za onaj auto koji si tako dugo mjerkao/la. Imao/la si već ugovoren posao u hotelu u kojem već nekoliko godina imaš siguran sezonski posao, a sada ti javljaju da ove godine neće biti prilike za zaposlenje. Stipendija koju si dobio/la je pod znakom pitanja.


Šta možeš uraditi sada? Šta želiš da uradiš sada?

Predstavljamo “i2space Challenge Days” kao mogućnost mladima da kreiraju prijedlog rješenja gdje i šta će da rade nakon samoizolacije. Ovo je mogućnost da rade na razvoju ideje koja im može donijeti produktvinije dane nakon COVIDA19.
Ovo je poziv za kreativni rad i promišljanje o tvojoj budućnosti, i to bliskoj. Šta nakon korone? Kako život učiniti podnošljivim? Kako ga unaprijediti? Šta ako se pojavi COVID29 nakon ovog označenog sa 19, da li ćeš imati 10 šansi više?

Promjene u svakodnevnom funkcionisanju podstiču novi način pogleda na razvoj usluga i biznis ideja. Pred tobom je “i2space Challenge Days” kao jedna od šansi koja ti se pruža da naredni period i izlazak iz stanja samoizolacije prođe u kreativnom radu za koji možeš dobiti značajne nagrade i usmjeriti svoju budućnost.

Zato te pozivamo i izazivamo da iskoristiš dio postojećeg slobodnog vremena i ograničenog kretanja da razmišljaš o budućnosti, okupiš prijatelje – budite inovativni i iskoristite priliku da započnete rad na razvoju vlastitih ideja i obezbijedite mnoštvo pogodnosti koje vam nudi i2 Space inkubator.


Kakva rješenja tražimo?

Kroz “i2space Challenge days” upotrijebi svoja i prijateljska stečena znanja, urođenu komšijsku kreativnost i intimno promišljanje o samozapošljavanju. Razvij i predloži rješenje koje ti u perspektivi može donijeti nezavisnost, a istovremeno koristiti i široj zajednici.
Ovo je timska igra.

Ideja koju predlažete zavisi od znanja i resursa sa kojima raspolažete ti i tvoji saigrači.
Kakvo će biti rješenje - da li će imati digitalne solucije ili ne, u kojoj oblasti privrede, i da li će biti u segmentu proizvodnje, usluga, kreativnih industrija ili turizma, zavisi samo od tebe i tvog tima!

i2 Space je društveno inovativni prostor, sa online ekstenzijom, gdje ljudi dijele svoja interesovanja za tehnologiju, imaju sastanke, rade na svojim projektima i uče jedni od drugih. Takav prostor će biti uspostavljen u Podgorici, gdje će se stvoriti dinamična zajednica, koja će podstaći razmjenu ideja, znanja i vještina između mladih ljudi.

i2 Space se uspostavlja u okviru projekta “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade“, podržanog u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014-2020, finansiranog od strane Evropske unije.
Učešćem u izazovu dobijaš mogućnost da ti i tvoj tim budete dio i2 Space inkubatora, gdje ćete imati priliku da aktivno radite na razvoju prototipa baziranog na nagređenoj ideji koristeći resurse prostora. Pored toga, svi učesnici dobijaju priliku da razvijaju praktične vještine u oblastima kao što su digitalni marketing, grafički dizajn, 3D štampa…


Biznis ideja mora zadovoljiti kriterijume na osnovu kojih će se ocjenjivati rješenje, a to su:

- Ideja treba da bude inovativna u okruženju u kome se sprovodi, čime se ne isključuje primjena rješenja u drugom prostoru/kontekstu;
- rješenje mora da bude u skladu sa resursima i znanjem kojima raspolažu učesnici;
- ekonomična - ne zahtijeva visoka početna sredstva za realizaciju;
- mogućnost tranformacije - u slučaju iznanadnih situacija ili poremećaja na tržištu;
- sredstva za biznis rješenja moraju biti dostupna u datoj sredini, nezavisno od uvoza za obrtna sredstva;
- benefiti za širu zajednicu (u smislu otkupa, jeftinijeg plasmana, bolje usluge i sl.).


Uslovi učešća i proces i2 Space Challenge days-a:

• Pravo na učešće imaju svi zainteresovani timovi od 3 i više članova;
• Članovi tima ne mogu biti iz iste profesije ili zanimanja;
• 7 dana nakon roka za prijavu biće selektovani finalisti;
• Organizacija finalnog takmičenja i2 Space Challenge days biće organizovano online uz rad sa mentorima;
• Finalne prezentacije rješenja biće objavljene na facebook stranici i2 Space Challenge Days
• Organizator će objaviti listu nagrađenih 24 sata nakon prezentacije rješenja.

Napomena: Tokom roka za prijavu organizator će organizovati webinare na teme koje će biti podrška pripremi prijedloga;
Organizator će pružiti podršku u povezivanju i formiranju timova za sve prijavljene učesnike čiji timovi broje manje od 3 člana.

 

Proces procjenjivanja kvaliteta ideja

Odabir ideja biće realizovan u dvokružnom sistemu. U prvom krugu biće selektovano 10 timova koji ulaze u dvodnevno finalno takmičenje koje će ocjenjivati nezavisni žiri formiran od eksperata, članova biznis zajednice, predstavnika fondova iz zemlje i inostranstva. Glas javnosti (glasanje putem facebook-a) se računa kao jedan glas žirija.
Lista članova žirija biće objavljena neposredno prije finalnog takmičenja.


Nagrade

5 najboljih timova dobija:

– 4 dana boot kampa;
– korišćenja 6 mjeseci prostora i opreme u i2 Space inkubatoru;
– mentorske podrške do procesa izrade prototype-a;
– asistiranja u dobijanju venture capital kroz povratna ili nepovratna sredstva kod donatora ili fondova.

Neka te vodi snaga promjene, jer tvoja ideja može biti ključna za tebe i okruženje!

 

Zahtjeve za dodatne informacije i prijave možete slati na i2spacepg@gmail.com


Prijave su otvorene do 18. maja u 17:00h!

U prilogu možete pronaći formu za prijavu.