facebook  twitter

Inicijalni prekogranični sastanak partnera

25 mar 2019
12410 puta

U Prištini u periodu od 15 – 17. marta, održan je sastanak partnera u okviru projekta Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade.

Ovaj sastanak predstavlja početni sastanak u projektu koji je imao za cilj usaglašavanje između projektnih partnera u vezi sa generalnim planom i dinamikom implementacije projektnih aktivnosti, definisanje metoda monitoringa i izvještavanja realizovanih aktivnosti, kao i definsianje pojedinačnih uloga partnera vezano za implementaciju aktivnosti. Kao jedna od glavnih tema samog sastanka je predstojeća promotivna kampanja, gdje su partneri imali priliku da se fokusiraju na poruku i definišu pojedinosti oko samih alata kamapnje i njene dinamike.

Projekat Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade je finansiran je od strane Evropske unije, kroz program prekogranične saranje Crna Gora – Kosovo 2014 -2020. Vodeći partner na projektu je ADP Zid, koji se implementira u partnerstvu sa NVO Lens i Liberalno Demokratskim Centrom sa Kosova, kao i Centrom kreativnih vještina iz Berana.