facebook  twitter

Start-up i inovacije

12 feb 2019
14581 puta

Start up je mlada kompanija koja je otpočela sa svojim razvojem. Start up preduzeća su obično mala i na početku finansirana od malog broja osnivača ili od pojedinca. Ove kompanije nude proizvode i servise koji trenutno nisu ponuđeni negdje drugo na tržištu, ili osnivači vjeruju da je ponuda na nezavidnom nivou.

U ranom dobu troškovi start up kompanija često premašuju prihode, kako oni rade na razvoju, testiranju i promovisanju svoje ideje. U tom slučaju potrebno je finansiranje njihovih aktivnosti. Finansiranje startup-ova može biti obavljano na tradicionalan način finansiranja malih preduzeća od strane banaka i kreditnih unija, kreditima od strane javnih institucija ili javno subvencionisanim kreditima od strane privatnih kreditora ili preko grantova od strane države ili neprofitnih organizacija. Inkubatori mogu da pruže start up-ovim i finansijsku i savjetodavnu podršku. Start up kompanije mogu iskoristiti svoje potencijale da privuku kompanije koje upravljaju rizičnim kapitalom za finansiranje u zamjenu za dio kontrole i procenata u vlasništvu kompanija.
Iako se biznis smatra startup-om ukoliko kroz svoju uslugu ili proizvod stvara novi kvalitet za svoje klijente, inovacija u tom procesu ne mora usko biti vezana za novi proizvod ili uslugu. Mnoge start up kompanije nemaju inovativnu proizvodnu dimenziju, ali možda:

- Pružaju postojećeg proizvoda putem različitih inovativnih kanala
- Osmisle postojeći poslovni model sa dodatnom vrijednošću
- Postanu agregatori postojećih proizvoda i usluga
- Usmjere se na nova tržišta sa postojećim proizvodima ili uslugama

Inovacije naravno predstavljaju riskantan proces, koji čine veliki broj unutrašnjih i spoljašnjih faktora koji određuju sudbinu start up kompanija. Međutim, upravo inovacije i kontekst u kojem se događaju razdvaja start up kompanije od malih preduzeća.
Prednosti koje start-up nosi u odnosu na velike korporacije ili čak i manja preduzeća, koje imaju veće resurse i kapacitete, pa čak ni ništa manje kreativne i talentovane ljude, je to što ove kompanije počinju bez ograničenja i obaveza. Počinjanje od čiste stranice omogućava donošenje drastičnih odluka, testiranje svoje ideje u različitim pravicma, a da pri tom svoje djelovanje ne vezuju za neki prethodni proizvod, uslugu, odluku ili brojna utvrđena pravila poslovanja.
Život u start-up svijetu nosi svoje rizike, i većina kompanije ne uspije da traje duže od dvije godine, ali brojni su i primjeri uspješnih kompanija koje su pomjerile granice u poslovnom svijetu.