facebook  twitter

Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade

30 jan 2019
15597 puta

Projekat “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade“ otpočeo je sa realizacijom 15. januara ove godine, koja će trajati 2 godine. Ovaj projekat je podržan u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014-2020, finansiran od strane Evropske unije.

Aplikant na projektu je ADP Zid u partnerstvu sa NVO Lens i Liberalno Demokratskim Centrom sa Kosova, kao i Centrom kreativnih vještina iz Berana.

Projekat za cilj ima poboljšati pristup mladima tržištu rada i ohrabriti društveno ranjive grupe da učestvuju u društvenim procesima. Pomenuto se planira postići kroz razvoj i promociju metodologije i alata koji će unaprijediti vještine, kompetencije i prekograničnu razmjenu ideja i poslovnu saradnju među mladima u datom regionu.

Nezaposlenost mladih, naročito dugoročna nezaposlenost, predstavljaju ozbiljan društveni izazov i na Kosovu i Crnoj Gori. Uprkos stalnom porastu broja mladih ljudi sa završenim visokim obrazovanjem, postoji očigledan jaz između potražnje i ponude na tržištu rada, što ukazuje na rastući problem sa neusklađenosti vještina i stvarnih potreba.
Pristup projekta u borbi protiv nezaposlenosti mladih podrazumijeva fokus na izgradnju i jačanje vještina i kompetencija mladih za društveno inovativne prakse i učešće u sektoru digitalne ekonomije.

Digitalna ekonomija je identifikovana kao najrelevantniji model za postizanje definisanog, uzimajući u obzir da vještine iz oblasti digitalne ekonomije predstavljaju opšte dobro, sa najdugoročnijim pozitivnim efektima.
U tom smjeru posebna pažnja biće data konceptu Hackerspace-a, modelu društveno - inovativnih fizičkih prostora sa online ekstenzijom, gdje ljudi dijele svoj interese da se bave tehnologijom, susrijeću se i rade na svojim projektima i uče jedni od drugih. Ovakvi prostori biće uspostavljeni na obije strane, i kreirana dinamična Hackerspace zajednica u prekograničnom područiju, koja će njegovati razmjenu ideja, znanja i vještina između mladih ljudi.

Kroz ovaj program mladi će biti informisani i ohrabreni da koriste socijalne inovacije i tehnologiju kao perspektivu za zapošljavanje. Zatim, korisnicima projekta biće obezbijeđeni treninzi i lična podrška u cilju povećanja svojih kompetencija i vještina, kao podrška razvoju vlastitih poslovnih rješenja. Na kraju projekat će podržati ljude iz prekograničnog područja da razmjenjuju ideje i započinju poslovnu saradnju sa drugim mladim ljudima iz regiona.
Projekat će biti implementiran u opštinama: Peć, Istok i Dečane na Kosovu, odnosno, Podgorica, Rožaje i Berane u Crnoj Gori.

Više u ovih kategoriji... Start-up i inovacije »