facebook  twitter

Izmjene u Erasmus+ Programu 2018

12 feb 2018
27414 puta

Evropska komisija je objavila Corrigendum/Izmjene i dopune Opšteg Erasmus+ poziva za projekte za 2018. godinu.

Nakon procesa uspostavljanja novog programa EU pod nazivom Evropski korpus solidarnosti – European Solidarity Corps, od 2018. godine naziv "Evropska volonterska služba" više ne postoji i novo ime koje se daje kratkim i dugoročnim individualnim i grupnim volonterskim aktivnostima je jednostavno "Volonterska aktivnost". Struktura i pravila koja se odnose na Volonterske aktivnosti ostaju u velikoj mjeri nepromijenjeni u odnosu na ona koja su važila za EVS.

Više detalja možete pronaći u dokumentu Corrigendum 15/12/2017 koji rezimira izmjene, a takođe i u ažuriranoj verziji Erasmus+ Programskog vodiča za 2018. godinu. Navodimo neke od izmjena:

Grupna volonterska aktivnost (nekadašnji grupni EVS):
Uslovi: 10 do 40 učesnika
Trajanje: od 2 nedelje do 2 mjeseca

Individualna volonterska aktivnost: volonter/ka može prvo učestvovati na kratkoročnoj, a zatim na dugoročnoj volonterskoj aktivnosti, ali zajedno ne smiju trajati duže od 12 mjeseci.

Volonterski projekat može obuhvatiti i organizaciju i implementaciju onih aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju cilja projekta, ali i ojačati sistemski uticaj na lokalnom, regionalnom i / ili evropskom nivou. Ove aktivnosti bi takođe mogle da imaju za cilj podizanje svijesti o vrijednosti volontiranja za mlade ljude i za zajednicu, kao i prepoznavanje vještina i kompetencija koje su volonteri stekli. Te aktivnosti bi mogle biti job shadowing, sastanci, radionice, konferencije, seminari, obuke, itd.

Sve organizacije koje žele da realizuju Volonterske projekte (EVS projekte) i primaju/šalju volontere moraju imati akreditaciju. Više o proceduri apliciranja i dobijanju akreditacije na sledećem linku:
https://www.salto-youth.net/rc/see/eisee/

 

Rokovi za konkurisanje za Erasmus+ projekte u oblasti mladih za 2018. godinu:


Ključna aktivnost – Aktivnost – ko može aplicirati/učestvovati

Rok


Ključna aktivnost 1 - Mobilnost pojedinaca (mladi i omladinski radnici) u oblasti mladih (organizacije iz Erasmus + Partnerskih zemalja – zemlje Zapadnog Balkana, mogu biti partneri)

Ključna aktivnost 2 - Strateška partnerstva u oblasti mladih (organizacije iz Erasmus + Partnerskih zemalja – zemlje Zapadnog Balkana, mogu biti partneri)

Ključna aktivnost 3 - Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka (organizacije iz Erasmus + Partnerskih zemalja – zemlje Zapadnog Balkana, mogu biti partneri)


15. februar 2018.

26. april 2018.
4. oktobar 2018.

Ključna aktivnost 2 - Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti mladih – (organizacije iz Erasmus + Partnerskih zemelja – zemlje Zapadnog Balkana, mogu aplicirati direktno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Briselu, pod tzv. Western Balkan Youth Window - Omladinski prozor za Zapadni Balkan) 

8. mart 2018.

 

Podsjećamo na održanu info sesiju o Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih 2018. Više informacija o prioritetima programa, podržanim akcijama, dostupnim sredstvima za različite akcije i detaljne informacije o učešću u programu možete naći na sledećem linku.: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/web-streaming-session-capacity-building-in-field-youth-2018_en

Budite u toku sa događajima koje Nacionalna Erasmus+ agencija za zemlje Zapadnog Balkana – SALTO South-East Europe, organizuje tokom ove godine:

- Treninzi za EVS volontere (On arrival, Mid term, Annual EVS event):
https://www.salto-youth.net/rc/see/evs/trainingschedule18/

- Susret EVS akreditovanih organizacija u zemljama Zapadnog Balkana:
https://www.salto-youth.net/rc/see/seeyia/evs-meetings/