facebook  twitter

Info dan u Gimnaziji na Cetinju

05 feb 2021
1053 puta

Predstavnica ADP-Zida, Ana Bulatović, je 04. februara 2021. godine posjetila Gimnaziju na Cetinju i govorila je o programima i akcijama koje ADP-Zid realizuje.

Predstavila je EU program Erasmus+ Mladi u akciji koji za cilj ima da podstakne razvoj praktičnih vještina i zapošljivost mladih, kao i da doprinese modernizaciji obrazovnog sistema i omladinskog rada. Zatim, o programu Evropske inicijative za solidarnost (nekadašnji Evropski volonterski servis) koji omogućava mladima da učestvuju u volonterskim projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope. Evropska inicijativa za solidarnost nudi inspirativno i ohrabrujuće iskustvo mladim ljudima koji žele da pomognu, uče i razvijaju se.

Pored programa, pomenut je i Dan dobrih djela tj. akcija koja se planira realizovati 09. aprila ove godine. Ova akcija daje na značaju kako volonterima, tako i svim ostalim akterima društva, a ono što je potrebno jeste osmisliti akciju i okupiti volontere koji žele da taj dan ulože svoje znanje, vještine i vrijeme i učine dobro djelo.