facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

Ukoliko imaš od 18 – 29 godina, zainteresovan/a si da postaneš EVS volonter, da stekneš nove vještine i radno iskustvo, trenutno imamo jedan poziv za EVS projekat u Hrvatskoj, u trajanju od 11 mjeseci.
Španski grad Taragona domaćin je XVIII Mediteranskih igara, koje će se održati od 22. juna do 01. jula 2018. godine, kada je zakazana ceremonija zatvaranja Igara.

Evropska komisija je objavila Corrigendum/Izmjene i dopune Opšteg Erasmus+ poziva za projekte za 2018. godinu.

Erasmus+ program je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje, kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanja i rad u području mladih i sporta. 
U saradnji sa EUIC, u okviru posjeta četvrtkom organizovan je Info dan Evropskom volonterskom servisu i Erasmus+ programu.
U periodu od 6-9. marta održan je sastanka predstavnika SALTO SEE RC i Kontakt tačaka za Erasmus+ Mladi u akciji zemalja zapadnog Balkana tokom kojeg su razgovarali o aktuelnim promjenama u Erasmus+ programu i njegovoj implementaciji u regionu zapadnog Balkana.
 

SOHO trening ima za cilj poboljšanje kvaliteta EVS projekata kroz razvoj znanja i vještina osoba koje su direktno uključene u sistem podrške EVS volontera.

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, stručno osposobljavanje, mlade i sport za period 2014–2020. Program objedinjuje sve dosadašnje evropske i međunarodne programe i inicijative u području obrazovanja, treninga, mladih i sporta.

EVS Akreditacija

11 Jan 2017
Da bi neka organizacija poslala ili ugostila volontera/ku ili koordinisala EVS projekat mora biti akreditovana. Organizacija popunjava aplikaciju za akreditaciju - kao organizacija koja šalje volontere (SO - sending organization), organizacija-domaćin (HO - host organization) ili organizacija koja će koordinisati projekte (CO - coordinating organization). Ista organizacija može biti akreditovana za jednu, dvije ili sve tri vrste aktivnosti.
Organizacije zemalja zapadnog Balkana mogu učestvovati u programu Erasmus +: Youth in Action kao: