facebook  twitter

Kontakt tačka “Erasmus+, Youth in action”

Drugi godišnji EVS događaj održaće se u periodu od 1-3. decembra 2017. godine u Nišu. 
SALTO SEE RC organizuje trening “Step into Erasmus” koji ima za cilj povećanje spremnosti i nadležnosti organizacija koje rade na polju mladih na Kosovu i drugim zemljama Zapadnog Balkana da učestvuju u programu Erasmus + u oblasti mladih.   
SALTO SEE RC organizuje trening EuroPeers koji je namijenjen mladima koji su učestvovali u projektu Mladi u akciji ili Erasmus +: YiA projektima.
SALTO South East Europe Resource Centre u saradnji sa EU-CoE Youth Partnership i Nacionalnim agencijama Austrije, Njemačke, Slovenije i Poljske organizuje konferenciju pod nazivom “Raise your voice for tomorrow’s Europe”, koja ima za cilj promovisanje evropske dimenzije u obrazovanju mladih u oblasti demokratskog građanstva i doprinosu priznavanju evropskog državljanstva.
EVigoS Meeting point – ADP-Zid realizuje projekat u saradnji sa opštinom Vigo i Abertal Centro Xuvenil iz Španije, koji su i koordinatori projekta koji je odobren u okviru Erasmus+ programa. U realizaciji samog projekta učestvuju organizacije iz 14 različitih evropskih zemalja.

Za program Erasmus+ Mladi u akciji sam čula dosta davno, ima više od deset godina. Tada sam još kao studentkinja radila u Udruženju mladih sa hendikepom kada su nas kolege iz ADP-Zid-a uvele u čarobni svijet Mladih u akciji. Tada je avantura počela i sva moja zaljubljenost u ono što je program Mladi u akciji pružao mladima. Od tog momenta je počela da raste moja želja da i ja učestvujem u EVS-u i prilika se konačno pružila 2014 godine.

Prvi godišnji EVS događaj održan je u periodu od 26 – 28. maja 2017. godine u Draču. Događaj koji organizuje SALTO South East Europe Resource Centre namijenjen je mladima sa Zapadnog Balkana koji su prošle godine volontirali kroz EVS (Evropski volonterski servis) program.

Dvodnevni susret EVS akreditovanih organizacija iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine održan je 18 i 19. maja 2017. godine u Sarajevu. Susret je imao za cilj povezivanje organizacija i EVS koordinatora iz regiona, pružanje podrške organizacijama/EVS koordinatorima i volonterima u realizaciji EVS projekata.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u utorak, 29. novembra 2016. godine povodom obilježavanja dvadesetogodišnjice rada organizacije, jubilarne desete godine od uspostavljanja Godišnje nagrade za volonterizam i u cilju obilježavanja 20 godina postojanja Evropskog volonterskog servisa (EVS), koji je dio programa za mlade Evropske komisije pod nazivom “Erasmus+, Mladi u akciji!”, organizovala panel diskusiju „Dvadeset godina Evropskog volonterskog servisa – razvojna investicija za mlade“.