facebook  twitter

petak, 04 avgust 2023

Prve podatke o volontiranju nalazimo još u 12. vijeku iako je sam koncept volontiranja postojao oduvijek. Tokom ovog, dugog perioda, smijenjivale su se mnoge generacij ...