facebook  twitter

utorak, 29 avgust 2023

Kontakt tačke za program Erazmus+ (za mlade) i Evropska inicijativa za solidarnost su vaša podrška za planiranje i implementaciju projekata u regionu Zapadnog Balkan ...

Naša O2 E-knjiga: Gejmifikacija u obrazovanju za eko-socijalno preduzetništvo je dostupna u prevedenim verzijama na hrvatskom, crnogorskom, bosanskom, srpskom, francu ...