facebook  twitter

Izazovi mladih u Crnoj Gori: Preduzetništvo kao šansa za napredak

21 sep 2023
9942 puta

U kreiranju podsticajnog okruženja za mlade, razvijanje preduzetničkog duha predstavlja posebno važnu kariku koja se može unaprijediti samo adekvatnom saradnjom između svih aktera koji su kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou zaduženi za unapređenje politika preduzetništva.

Unija mladih preduzetnika, od svog osnivanja okuplja mlade preduzetnike u Crnoj Gori i njihovim umrežavanjem radi na razvijanju preduzetničkog duha i kreiranju adekvatnog okruženja za razvoj biznis ideja mladih. Unija je tu da budućim preduzetnicima bude podrška, oslonac i partner u realizaciji ideja.

Kako se odvažiti na tako važan korak pokretanja sopstvenog biznisa, kolika je podrška institucija mladim preduzetnicima, te gdje mladi sve mogu prikupiti relevantne informacije prije nego što uplove u preduzentničke vode, teme su o kojima razgovaramo sa Urošem Bulatovićem, predsjednikom Unije mladih preduzetnika Crne Gore.

1. Kako se mladima može približiti značaj preduzetništva i koji su prvi koraci koje mlada osoba, koja pokazuje afinitete ka pokretanju sopstvenog biznisa, treba preduzeti?

Lokalni primjeri, primjeri bliski po godinama su način da se mladima sruše sve predrasude o preduzetništvu, ali i odličan alat da razumiju preduzetništvo u pravom smislu. Ovo je odličan način i da sebe prepoznaju u tome, jer je nekada teško mladima da sebe video kao uspješnog preduzetnika/cu koji su godinama i veličinom kompanije daleko od njihovog trenutnog položaja. Online platforme imaju mnogo sadržaja sa preduzetničkim pričama i iskustvima iz nekih dalekih zemalja, što nas nekada može više demotivisati nego inspirisati na akciju. Kad se upoznamo sa pričama uspješnih mladih ljudi iz našeg grada, iz naše škole ili kvarta, dobijamo vjetar u leđa da je to preduzetništvo nešto što je i za mene. Ukoliko prepoznaš spremnost i afinitet prema preduzetništvu bitno je da što prije saznaš sva pravila tržišta. Upoznaj se sa zakonskim okvirom i potrudi se da ostvariš direktan kontakt sa što više preduzetnika i preduzetnica, prvenstveno mladih kako bi imao/la uvijek savjete iz prve ruke. Tu ti mi kao Unija mladih preduzetnika Crne Gore uvijek možemo dosta pomoći.

2. Ukoliko u obzir uzmemo koncept razvijen kroz entrepreneurship education ili preduzetničko obrazovanje, koji se već petnaest godina unazad primjenjuje u zemljama EU, naročito skandinavskim, u kojoj mjeri bi se upravo adekvatnim obrazovanjem i mjerama na nacionalnom nivou u cilju kreiranja uslova za pokretanje biznisa mogla smanjiti nezaposlenost,a onda i spriječiti odlazak mladih ljudi iz Crne Gore?

Preduzetništvo kao predmet uvedeno je u naš formalni sistem obrazovanja, ali je ogroman prostor za unaprijeđenje ishoda učenja. Preduzetništvo je izborni predmet i uglavnom se teorijska znanja prenose, a suština preduzetništva je djelovanje- ne teorija. Razne aktivnosti moguće je pokretati u školama, koje mlade treba da zainteresuju za preduzetništvo na praktičnom, realnom nivou. Potrebno je dati im osnovna znanja ali i mogućnost da ih upotrijebe, a to će dovesti do prave zainteresovanosti za

preduzetništvo. Takve aktivnosti su i sajmovi preduzetništva u školama, razna takmičenja u preduzetničkim idejama i slično. Istraživanja pokazuju da mladi često odlaze zbog nemogućnosti da svoje potencijale razviju u Crnoj Gori, samim tim ukoliko kreiramo adekvatnije uslove koji omogućavaju realizaciju ideja mladih, siguran sam da ćemo uticati na njihovo ostajanje i ostvarivanje punog potencijala u Crnoj Gori.

3.Kad se već odluče na pokretanje biznisa, sa kakvim se sve izazovima suočavaju mladi preduzetnici/ce u Crnoj Gori?

Kao prvi simptom javlja se često nedostatak moralne podrške od najbližih. Kao društvo smo veoma okrenuti radu u javnoj upravi, što dovodi do toga da najčešće najbliža okolina ne pruži podršku mladima na preduzetničkom putu. Onda dolazimo do drugog izazova, obezbjeđivanje finansija. Nemamo adekvatan i sistemski pristup ovom izazovu, imamo mnogo ad hoc inicijativa ali ovo ostaje i dalje jedna od najizazovnijih stavki na samom startu. Osim toga, nismo sredina koja podržava pokušaje, očekuje se od mlade osobe koja se već odlučila da pokreće biznis, da u tome bude uspješna već u startu. A u praksi, uglavnom prvi biznisi nisu uspješni, zbog nedostatka znanja, iskustva, kontakata i mnogih drugih faktora. Zato smo i kreirali zajednicu koja ti može biti vjetar u leđa na tom putu.

4. Koliko su mladi preduzetnici/ce upoznati i u kojoj mjeri koriste evropske i druge fondove koji su im na raspolaganju?

Sve više ih koriste, sve su bolje informisani, uglavnom je to naš zadatak da ih informišemo i uputimo. Uglavnom velika i zahtjevna dokumentacija bude barijera za apliciranje, a znamo da je kod određenih fondova neophodno predznanje da bi se upustili u ispunjavanje aplikacije. To je izazov na kojem treba raditi u dva pravca, smanjiti administraciju i istovremeno jačati kapacitete mladih i pomoći im na administrativnom nivou. Još uvijek nijesmo zadovoljni iskorišćenošću fondova od strane mladih, kao ni brojem dostupnih fondova.

5. Koliku im podršku pruža upravo Unija mladih preduzetnika Crne Gore i u kojoj mjeri prilike za usavršavanje i umrežavanje koje imaju, doprinose razvoju preduzetničkog duha i unapređenju biznisa?

Smatramo da je sami termin mladi preduzetnik/ca dosta dobio na popularnosti pojavom naše organizacije, i da smo uspjeli javnosti da predstavimo veliki broj mladih ljudi na koje smo izuzetno ponosni i koji čine to jezgro inspiracije i motivacije drugima. Sva ta umrežavanja, druženja i podrške itekako su doprinijela razvoju preduzetničkog duha širom države. Naša zajednička vizija, konstantno osluškivanje problema i potreba mladih koji imaju ili tek pokreću biznis, osnažili su nas da lako prepoznamo inicijative za koje je potrebno boriti se kroz javno zastupanje. Uspjeli smo da izmijenimo mnogo stavki i prilagodimo podrške mladima, a pripremali smo se cijele godine za neke nove inicijative koje možete očekivati od Unije mladih preduzetnika Crne Gore, koje imaju za cilj sistemski pristup razvoju omladinskog preduzetništva.

6. Gdje se sve mladi mogu informisati o načinima pokretanja biznisa?

Na profilima naše organizacije na društvenim mrežama, na našem sajtu, mogu se prijaviti na naš newsletter. Mogu pratiti sajtove Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca CG, IPER-a, biznis.gov.me, zenskibiznis.me

7. Koji bi bio vaš savjet mladima koji razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa?

Usudite se. Mnogo je lakše mladim ljudima da budu kreativni, uče i pokušaju, izbore se sa svim izazovima i realizuju svoje ideje. Ne mora to uvijek ni biti biznis koji ćete ostaviti potomcima u nasljedstvo, pokrenite i sezonski jednokratni preduzetnički poduhvat koji će vas naučiti mnogo i pripremiti za neke nove, veće poduhvate. Ne stidite se da pitate, priđite uspješnijima i iskusnijima od vas. Iznenadićete se na koliko ćete podrške naći među preduzetnicima/cama, pogotovo među mlađima. I Unija je uvijek tu za vas.

 

Intervju sa Urošem Bulatovićem, predsjednikom Unije mladih preduzetnika

Aktivnost je sprovedena u saradnji Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada- Kancelarije za mlade i ADP- Zid.