facebook  twitter

Inovacije u zapošljavanju razmjenom iskustva i prakse

Iskoristite priliku i prijavite se za učešće na webinaru, na kojem ćete saznati više o praksi kao mehanizmu za razvijanje vještina i integraciju na tržištu rada.

Na drugoj seriji webinara, na kojoj je učestvovalo preko 20 učesnika iz Srbije, Makedonije i Crne Gore, predstavljene su aktivne mjere zapošljavanja: razvijanje vještina i subvencionisano zapošljavanje.

Iskoristite priliku i prijavite se za učešće na webinaru, na kojem ćete saznati više o subvenicionisanom zapošljavanju kao aktivnim mjerama zapošljavanja.

Iskoristite priliku i prijavite se za učešće na webinaru, na kojem ćete saznati više o razvijanju vještina kao aktivnim mjerama zapošljavanja.

U petak, 8. februara 2019. održaće se dva webinara na temu Mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

U Užicu je 24. i 25. decembra održan drugi partnerski sastanak u okviru Erasmus+ projekta - Promoting Active Labor Market Measure for Youth at Risk of Social Exclusion, with particular focus on Urban Youth – ALLMY (Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti).

Škola inovacija – Large scale youth event održana je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra 2018. u Crnoj Gori i okupila je 50 učesnika iz zemalja učesnica projekta i bila je fokusirana na jačanje kapaciteta omladinskih radnika u uključivanju mladih koji su u riziku od socijalne isključenosti u korišćenju aktivnih mjera politike zapošljavanja.

U Srbiji je od 09. do 11. maja održan seminar pod nazivom “Uloga civilnog sektora u kreiranju i sprovođenju mjera aktivne politike zapošljavanja."
U Skoplju je u periodu od 3. do 5. aprila, u okviru projekta Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, održan seminar – Uloga civilnog društva u kreiranju i sprovođenju mjera aktivne politike zapošljavanja. 

U Podgorici je 5. i 6. marta održan prvi partnerski sastanak u okviru Erasmus+ projekta - Promoting Active Labor Market Measure for Youth at Risk of Social Exclusion, with particular focus on Urban Youth – ALLMY (Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti).