facebook  twitter

Webinar 6 - Aktivne mjere zapošljavanja: Kako mladi mogu koristiti aktivne mjere zapošljavanja?

18 jun 2019
1332 puta

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Sadržaj:

  • Mladi kao ciljna grupa aktivnih mjera zapošljavanja
  • Uslovi i kriterijumi za potencijalne korisnike
  • Kako mladi mogu postati korisnici aktivnih mjera zapošljavanja

Webinari se realizuju u okviru Erasmus+ projekta - Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, koji se realizuje u saradnji sa organizacijama Libergraf iz Srbije i Zdruzenie za ramnopraven razvoj Resenija za razvoj iz Makedonije.