facebook  twitter

Treći sastanak sa partnerskim organizacijama u okviru Erasmus+ ALLMY projekta

24 jun 2019
817 puta

U Skoplju je 20. i 21. juna 2019. održan treći partnerski sastanak u okviru Erasmus+ projekta - Promoting Active Labor Market Measure for Youth at Risk of Social Exclusion, with particular focus on Urban Youth – ALLMY (Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti).

Projekat Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, realizuje se u saradnji sa organizacijama Libergraf iz Srbije i Zdruzenie za ramnopraven razvoj Resenija za razvoj iz Makedonije.

Projekat ima za cilj jačanje zapošljivosti mladih ljudi u riziku od socijalne isključenosti u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji, što će se postići jačanjem kapaciteta omladinskih radnika koji rade sa mladima u riziku od socijalne isključenosti, uspostavljanjem saradnje između relevantnih aktera i kreiranjem inovativnih pristupa u zapošljavanju mladih, kao i prilagođavanjem već postojećih programa za zapošljavanje i podizanje svijesti mladih u riziku od socijalne isključenosti za njihovo korišćenje.