facebook  twitter

Webinar 5 - Aktivne mjere zapošljavanja: praksa

17 jun 2019
1652 puta

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Sadržaj:

  • Razvijanje vještina kod mladih, potrebnih na tržištu rada 
  • Praksa kao mehanizam za razvijanje vještina i integraciju na tržištu rada
  • Praksa kao dio aktivnih mjera zapošljavanja

Webinari se realizuju u okviru Erasmus+ projekta - Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, koji se realizuje u saradnji sa organizacijama Libergraf iz Srbije i Zdruzenie za ramnopraven razvoj Resenija za razvoj iz Makedonije.