facebook  twitter

Webinar 4 – Aktivne mjere zapošljavanja: subvencionisano zapošljavanje

17 jun 2019
1704 puta

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Sadržaj:

  • Neusaglašenost ponude i potražnje na tržištu rada;
  • Programi za podsticanje kreiranja novih radnih mjesta;
  • Subvencionisano zapošljavanje kao aktivna mjera zapošljavanja;
  • Vrste programa u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.


Webinari se realizuju u okviru Erasmus+ projekta - Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, koji se realizuje u saradnji sa organizacijama Libergraf iz Srbije i Zdruzenie za ramnopraven razvoj Resenija za razvoj iz Makedonije.