facebook  twitter

Webinar 3 - Aktivne mjere zapošljavanja: razvijanje vještina

07 maj 2019
1608 puta

Predstavljamo mjere aktivne politike zapošljavanja u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Sadržaj:

  • Jaz između vještina na tržištu rada;
  • Aktivne mjere zapošljavanja kao mehanizam za prevazilaženje jaza između vještina;
  • Razvijanje vještina kao aktivna mjera zapošljavanja;
  • Vrste programa u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Webinari se realizuju u okviru Erasmus+ projekta - Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti, koji se realizuje u saradnji sa organizacijama Libergraf iz Srbije i Zdruzenie za ramnopraven razvoj Resenija za razvoj iz Makedonije.