facebook  twitter

Upitnik za nosioce kulturnih i kreativnih industrija (KKI) u Podgorici

04 mar 2021
11829 puta

Mapiranje kreativnih industrija u Podgorici sprovodi se u okviru regionalnog projekta CREATIVE@CBC sa ciljem utvrđivanja statusa i karakteristika kreativne industrije posmatranog područja.

Fokus će biti na akterima u kreativnim industrijama i na pružaocima know-how usluga, odnosno registrovane subjekte, individualce zainteresovane za razvoj karijere u ovom sektoru, kao i freelancer-e.
Projekat CREATIVE@CBC osmišljen je sa ciljem stvaranja povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorske veze sa IT, kulturnom i tradicionalnom industrijom. Projekat je posvećen razvoju infrastrukture i opremanju kreativnog centra u Podgorici koji će raditi na razvoju zajednice koja okuplja freelancer-e, start up timove i firme različitih oblasti kreativnih industrija kao što su vizuelne umjetnosti, dizajn, film, fotografija, arhitektura, računarsko programiranje, umjetnički i tradicionalni zanati i sl.
Istraživanje se paralelno sprovodi u Prijedoru, Sisku i Podgorici, a rezultati istraživanja biće objedinjeni u regionalnoj publikaciji koja će služiti kao osnova za ostale aktivnosti i saradnje planirane projektom, kao i definisanje novih inicijativa podrške, koje će se uputiti ključnim donosiocima odluka.
Upitnik možete pronaći na sljedećem linku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_EeUshBJ05d79lE9LK2RiHsGPG9hmlLKyMneOCMFW
8bL7YA/viewform
Unaprijed hvala na vremenu izdvojenom za popunjavanje ovog upitnika.

Poslednji put izmenjeno %PM, %10 %610 %2021 %14:%mar
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)