facebook  twitter

Drugi modularni trening u okviru projekta "Child Friendly Turizam u pograničnoj regiji"

01 apr 2019
10996 puta

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) realizuje projekat “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji" kroz prekogranični program Crna Gora – Albanija u partnerstvu sa organizacijom "Djeca danas" (QFS) iz Albanije. Projekat je započet u maju 2018.godine, i biće realizovan do maja 2020.godine.

Drugi modul treninga je realizovan u periodu od 27. do 29. marta 2019.godine, u hotelu Europa, u Skadru, Albanija, sa ciljem da doprinese povećanju saradnje i povezivanju predstavnika turističke privrede, neprofitnih organizacija kao i ogranizacija civilnog društva iz Crne Gore i Albanije.

Učesnici su kroz prvi modul obuke imali priliku da unaprijede znanje o karakteristikama turizma pogodnog za djecu, tržišnom potencijalu turizma prilagođenog djeci, standardima i zahtjevima tržišta. Diskusijom i aktvnim učešćem u razgovoru učesnici iz turističkih organizacija, opština, nacionalnih parkova, kao i ostalih članova civinog sektora su govorili o tome šta je potrebno za razvoj proizvoda u odnosu na karaktersitsike jedne destinacije; kako turizam i lokalni akteri mogu podržati razvoj proizvoda; koji su primjeri dobre prakse iz EU; kao i način kako razviti prekogranični proizvod/saradnju u mjestima obuhvaćenim projektom. Drugim modulom treninga učesnici su radili na razvoju tržišnih niša i razvoju Child friendly brenda kao turističkog proizvoda. 

Prvog dana predstavnice ADP – Zid, Sanda Rakočević i QFS Albanija Klodiana Thratori, su imale priliku da kao uvod u trening pozdrave prisutne i zahvale se na učešću na drugom modularnom treningu. Drugi dan je započet predavanjem ekspertkinje Enkelede Vehbi iz Ministarstva turizma i životne sredine Albanija koja je napravila Pregled turističkog sektora u Albaniji, i svojim izlaganjem predstavila potencijal Albanije i Crne Gore. Olivera Popović, Saradnik u nastavi Fakultet za biznis i turizam Budva imala je priliku da govori o tome Kako razviti proizvod za tržišnu nišu; šta su koraci razvoja proizvoda; Kako turizam i lokalni akteri mogu podržati razvoj proizvoda ; uključujući i to Kako razviti prekogranični proizvod za tržišne niše.

Trećeg dana učesnici su svojim aktivnim učešćem radili na razvoju biznisa i proizvoda CFT kroz niz radionica. Predavanjem o ulozi tržišnih niša, o tržišnom potencijalu turizma prilagođenog djeci i zahtjevima tržišta govorio je Prof. Elton Noti – Zamjenik dekana Aleksander Mojsiu Fakulteta u Draču.