facebook  twitter

Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji

14 avg 2020
12439 puta

Projekat Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji je podržan od strane Ministarstva nauke kroz poziv „Kolaborativna grant shema za inovativne projektne ideje“ i predstavlja integrisanu akciju sa više zainteresovanih strana koja odgovara na potrebu pronalaženja održivih rješenja i temeljne saradnje naučne zajednice i poslovnog sektora u Crnoj Gori, doprinoseći pametnom i održivom rastu.

Akcija pruža važno olakšavanje angažovanja istraživača u saradnji između pomenutih sektora, podržavajući transfer znanja i tehnologije, uz istovremeno njegovanje profesionalnog razvoja mladih istraživača.
Akcija predviđa razvoj strukturisanog dijaloga sa finansijskim institucijama u zemlji (Centralna banka, Ministarstvo finansija, Poreska uprava), kako bi se ostvarile nove saradnje u uvođenju blockchaina u Crnoj Gori. Glavni proizvod ovog projekta je razvoj radnog modela primjene blockchain rješenja u transakcijama turističkih usluga, kao ogroman potencijal za razvoj.

Sadržaj predloga projekta je u skladu sa tematskim prioritetima definisanim Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti Crne Gore i Strategijom inovativnih aktivnosti Crne Gore, jer je fokusiran na naučno rješenje za adekvatno zakonsko rješenje i ekonomsku procjenu tehnologije koja bi se prvenstveno testirala u oblasti turizma, posebno za onlajn i oflajn ponude. Kao tehnologija koja je prepoznata kroz Strategiju pametne specijalizacije za Crnu Goru, testirana rješenja se mogu primijeniti i u uslugama u drugim oblastima ekonomije.

Cilj projekta je razvoj blockchain tehnoloških rješenja koja doprinose pametnom i održivom ekonomskom rastu u turizmu.

Realizacija ove projektne aplikacije uključuje angažovanje najmanje dva mlada istraživača, razvoj i testiranje nove tehnologije, kao što je blockchain, u postojećim turističkim proizvodima, pružajući doprinos za postizanje prvog rezultata – ostvarivanje uticaja na poboljšanje poslovnog sektora.

Poslednji put izmenjeno %PM, %22 %583 %2021 %14:%mar
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)