facebook  twitter

Blockchain

Blockchain (2)

Uvod u blockchain

08 sep 2020 Napisala

Blockchain se u prethodnih godinu-dvije pretvorio u još jedan internet buzzword. Termin koji jako mali broj ljudi razumije, u poslednje vrijeme se sve češće može sresti ne samo u tech medijima već i u mejnstrimu.

Projekat Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji je podržan od strane Ministarstva nauke kroz poziv „Kolaborativna grant shema za inovativne projektne ideje“ i predstavlja integrisanu akciju sa više zainteresovanih strana koja odgovara na potrebu pronalaženja održivih rješenja i temeljne saradnje naučne zajednice i poslovnog sektora u Crnoj Gori, doprinoseći pametnom i održivom rastu.