facebook  twitter

Poziv za učešće u Socialton-u

28 avg 2018
12993 puta

Ako volite i spremni ste da prihvatite izazove u traženju rješenja za određene probleme u zajednici, iskoristite ovu jedinstvenu priliku i prijavite se za učešće u “Socialthon”-u, koji će biti održan od 3. do 5. novembra u Podgorici.

“Socialton” predstavlja dio projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ koji teži da osnaži regionalnu i prekograničnu saradnju kao i da podstakne sve veće učešće NVO u procesu reforme politike zapošljavanja mladih u regionu Zapadnog Balkana.

“Socialton” kao inicijativa okuplja mlade koji će predstavljati svoje ideje i rješenja za razne probleme koji pogađaju zajednicu. Učesnici “Socialtona” imaće priliku da razmjenjuju postojeća i stiču nova znanja kroz niz formalnih i neformalnih aktivnosti i sastanaka, sa različitim stepenima iskustva, a sve u cilju usavršavanja i umrežavanja sa stručnjacima iz raznih oblasti poput co-crative methodology i blockchain tehnologije.

“Socialton” je takmičarskog karaktera i učesnici će imati priliku da se bore za neke od tri nagrade

• I nagrada: 1000€ i učešće na Upbeat forumu u Podgorici 
• II nagrada 500€ i učešće na Upbeat forumu
• III nagrada učešće na Upbeat forumu

Socialthon je namijenjen trima grupama učesnika:

- Osobama sa osnovnim poznavanjem programiranja – nevezano za programski jezik koji poznaju,
- Mladima sa znanjima o web programiranju i dizajnu,
- Socijalnim aktivistima i omladinskim radnicima

Neprocjenjivo iskustvo, stečeno znanje, stečene konekcije u zajednici i pozitivan uticaj na stanje u zajednici, dovoljni su motivi da se prijavite.

Uz prijavu, potrebno je na mail: adpzidvoc@gmail.com dostaviti pismo motivacije u kojem ćete predstaviti rezime stečenih znanja i iskustava u skladu sa pozivom za učešće.

Krajnji rok za prijavu je: 28. septembar

Sve informacije možete dobiti putem mail-a: adpzidvoc@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Call for Socialthon

Are you ready to accept the challenges in finding solutions for certain problems in the community? Take this unique opportunity and apply for participation in Socialthon, which will be held from 3rd to 5th November in Podgorica.

"Socialton" is part of the project "Regional Civil Society Organizations Platform for Advocating Social Innovation in the Field of Employment of Young People at Risk of Social Exclusion", which seeks to strengthen regional and cross-border cooperation, as well as to encourage increasing participation of NGOs in the process of youth employment policy reform in the Western Balkans region.

"Socialton" as an initiative gathers young people who will represent their ideas and solutions for various problems affecting the community. Participants of "Socialton" will have the opportunity to exchange existing and gain new knowledge through a series of formal and informal activities and meetings, with different levels of experience, with the aim of training and networking with experts from various fields such as co-crative methodology and blockchain technology.

"Socialton" has a competitive character and the participants will have the opportunity to win one of the three awards:

• I prize: € 1000 and participation in the Upbeat Forum in Podgorica (December 4th and December 5th)
• II prize: 500 € and participation in the Upbeat forum
• III Prize: participation in the Upbeat Forum

Three groups of participants are invited to submit the application:
- Persons with basic knowledge of programming - unrelated to the programming language that they know,
- Young people with knowledge of web programming and design,
- Social activists and youth workers.

The incredible experience, acquired knowledge, acquired community connections and positive impact on the community, are enough motive to sign up.

In order to apply, please complete and submit the application form and send a letter of motivation to the e-mail: adpzidvoc@gmail.com, in which you will present a summary of the acquired knowledge and experience in accordance with the group for which you are applying.

The deadline for the application is: September 28th

For more info, please contact us via adpzidvoc@gmail.com