facebook  twitter

Podržite peticiju za usvajanje preporuka u integrisanju agende politika društvenih inovacija!

05 mar 2019
15645 puta

Platforma YouSEE je pripremila predlog seta mjera koje bi trebalo da budu vodič za transformaciju politika kroz društvene inovacije, a koje bi dovele do drugačije perspektive mladih Zapadnog Balkana i Turske. Na osnovu četiri regionalna dokumenta koja su pratila postojeće aktivne politike zapošljavanja, preko 20 nacionalnih policy dokumenata, identifikovanja izazova zajednice, te nakon selekcije EU trendova koji se potencijalno mogu testirati, članice YouSEE platforme predlažu tri (3) paketa preporuka:


A. Inovacija zadataka
Mjere koje će formulisati nove ciljeve, uključujući identifikaciju novih kvalifikacija i otvaranje novih oblasti zapošljavanja. Predlažemo:
1. Hitno stvaranje uslova za razvoj alternativne i raznolike ekonomije
2. Investiranje u mrežu posredničkih tijela
3. Sprečavanje odliva ljudskog potencijala kroz investiranje u stvaranje kadrova
4. Outsourcing

B. Inovacije u procesima
"Procesno orijentisana inovacija" odnosi se na razvoj novih pristupa i metoda i poboljšanje postojećih. Predlažemo:
1. Međusektoralne regionalne “flagship” inicijative
2. Redefinisanje planiranja i načina provođenja aktivnih mjera za zapošljavanje
3. Uvezati lokalne fondove, inicijative i politike kroz kokreativni proces

C. Inovacije u upravljanju
"Kontekstno orijentisana inovacija" odnosi se na promjene u "političkoj i institucionalnoj strukturi i razvoju sistema".
1. Kreiranje Mindlab/observatory
2. Otkloniti zakonske barijere i upotpuniti politike koje će olakšati poslovanje i osigurati razvoj i uvezivanje alternativne ekonomije i novih tehnologije
3. Nedostatak podrške društvenim inovacijama i uopšte odsustvo političke volje, razmišljanja i vještina za razvoj društvenih inovacija
4. Redefinisati politiku javnih nabavki

Više na: http://www.youseefor.me/index.php/wb-turkeyp/395-yousee-produced-3-recommendation-packages

Ovom peticijom pridružujem se pozivu nacionalnim i lokalnim donosiocima politika da usvoje predložene preporuke i involviraju agendu politike društvenih inovacija
Peticiju možete potpisati na linku: http://chng.it/7DWtbWWpp5