facebook  twitter

ADP-Zid - član "DIESIS" mreže

28 jun 2018
13452 puta
ADP-Zid je postao član DIESIS-a, još jedne uspješne mreže koja se bavi inovacijama i razvojem preduzetništva zasnovanog na potrebama zajednice. 
 
DIESIS je jedna od najrazvijenijih evropskih mreža, specijalizovana za podršku socijalnoj ekonomiji i razvoju socijalnih preduzeća. DIESIS pokriva više od 10 zemalja EU kroz najveća nacionalna udruženja i nacionalne mreže. 
 
DIESIS je deo GECES-a, ekspertske grupe Evropske komisije za socijalno preduzetništvo, koja pomaže EK u implementaciji Inicijative za socijalni biznis.
 
DIESIS obezbjeđuje kvalitetan plasman mladim stručnjacima:
 
• podsticanjem razumijevanja kulture i mentaliteta zemlje;
• dodjeljivanjem zadataka i odgovornosti korisnicima u skladu sa njihovim znanjima, vještinama, kompetencijama i ciljevima obuke;
• identifikovanjem mentora koji prate napredovanje korisnika obuka;
• pružanjem kontinuirane podrške.